Титаноалітування технічного заліза в закритому реакційному просторі в середовищі хлору

Встановлено фізико-хімічні умови процесу титаноалітування сплавів у закритому реакційному просторі в середовищі хлору при зниженому тиску. Показано можливість одно-часного насичення сплавів титаном та алюмінієм у широкому діапазоні концентрацій насичуючих елементів у вихідній суміші. Досліджено фазовий та хімічний склади, структуру дифузійних шарів, сформованих на технічному залізі після титанування, азотування з наступним титануванням, титаноалітуванням.

Рік видання: 
2009
Номер: 
4
УДК: 
621.785:669.046
С. 92–96, укр., Іл. 1. Табл. 2. Бібліогр.: 8 назв.
Література: 

1. Лахтин Ю.М., Арзамасов Б.Н. Химико-термическая обработка металлов. — М.: Металлургия, 1985. — 256 с.
2. Земсков Г.В., Коган Р.Л. Многокомпонентное диффузионное насыщение металлов и сплавов. — М.: Металлургия, 1978. — 208 с.
3. Лоскутов В.Ф., Хижняк В.Г., Куницкий Ю.А. Диффузионные карбидные покрытия. — К.: Техника,1991. — 168 с.
4. Легирование железа через газовую хлоридную фазу / Ю.Г. Гуревич, В.Я. Буланов, Н.В. Германюк и др. — Свердловск: УрО АН СССР, 1992. — 190 с.
5. Синярев Г.Б., Ватолин П.О., Трусов Б.Г. и др. Использование ЭВМ для термодинамических расчетов металлургических процессов. — М.: Наука, 1982. — 254 с.
6. Хижняк В.Г. Термодинамічні умови одержання двокомпонентних карбідних покриттів у газовій фазі за участю хлору при зниженому тиску // Металознавство та обробка металів. — 1997. — № 2. — С. 38—41.
7. Химико-термическая обработка металлов и сплавов. Справочник / Г.В. Борисенок, Л.А. Васильев, Л.Г. Ворошнин и др. — М.: Металлургия, 1981. — 424 с.
8. Кайдаш Н.Г. Структура и состав жаростойких диффузионных покрытий на стали // Неорганические и органические покрытия. — СПб.: Наука, 1975. — С. 184—189.

Текст статтіРозмір
2009-4-11.pdf225.55 КБ

Тематичні розділи журналу

,