Адаптація дискового методу для експрес-оцінки стійкості мікроорганізмів до цитостатиків

Досить часто при проведенні хіміотерапії використовують пробіотики. Однак стійкість продуцентів цих препаратів до різних курсів хіміотерапії досі не визначено. Нами було створено методику швидкого визначення чутливості мікроорганізмів до цитостатиків на основі методу дифузії в агар. Дана методика працездатна для напівсинтетичних поживних середовищ із вмістом агару 2 %. За допомогою створеної методики визначено чутливість деяких представників умовно патогенної і патогенної мікрофлори до цитостатиків.

Рік видання: 
2009
Номер: 
4
УДК: 
576.852.22
С. 118–124, укр., Іл. 5. Табл. 11. Бібліогр.: 5 назв.
Література: 

1. Bates D.W., Cullen D.J., Laird N. Incidence of adverse drug events and potential adverse drug events. Implications for prevention // JAMA. — 1995. — 274. — P. 29— 34.
2. Leape L.L., Brennan T.A., Laird N. The nature of adverse events in hospitalized patients. Results of the Harvard Medical Practice Study II // N Engl J. Med. — 1991. — 324. — P. 377—384.
3. Шендеров Б.О., Манвелова М.О., Степанчук Ю.Б. та ін. Пробіотики та функціональне харчування // Антибіотики та хіміотерапія. — 1997. — 42, № 7. — С. 30—34.
4. Ушкалова Е.А. Менеджмент желудочно-кишечных побочных реакций, индуцированных противоопухолевыми средствами // Фарматека. — 2006. — № 12(127). — С. 38—42.
5. Goldin B.R., Gorbach S.L. The effect of milk and Lactobacillus feeding on human intestinal bacterial enzyme activity // J. Nat. Cancer Inst. — 1984. — 73. — P. 689— 695.

Текст статтіРозмір
2009-4-15.pdf267.94 КБ

Тематичні розділи журналу

,