Дослідження моделі ринкової економіки, яка самостійно розвивається, за умови дифузії керуючих параметрів і стабілізація поведінки системи

Розглядається поведінка динамічної моделі, якій притаманна хаотична поведінка, із застосуванням підходу Вайдліха до взаємодії керуючих параметрів. Вводиться функція керування системою з метою стабілізації економіки країни.

Рік видання: 
2009
Номер: 
4
УДК: 
330.105+519.876.5
С. 16–23, укр., Іл. 7. Бібліогр.: 7 назв.
Література: 

1. Сергеева Л.Н. Моделирование поведения экономических систем методами нелинейной динамики (теории хаоса). — Запорожье: ЗГУ, 2002. — 228 с.
2. Занг В.-Б. Синергетическая экономика. Время и перемены в нелинейной экономической теории / Пер. с англ. — М.: Мир, 1999. — 336 с.
3. Магницкий Н.А. Математическая модель саморазвивающейся рыночной экономики // Тр. ВНИИСИ АН СССР, 1991. — С. 16—22.
4. Магницкий Н.А., Сидоров С.В. Распределенная модель саморазвивающейся рыночной экономики // Нелинейная динамика и управление. Вып. 2 / Под ред. С.В. Емельянова, С.К. Коровина. — М.: Физматлит, 2002. — С. 243—262.
5. Трубецков Д.И. Введение в синергетику. Хаос и структуры / Предисловие Г.Г. Малинецкого. Изд. 2-е, испр. и доп. — М.: Едиториал УРСС, 2004. — 240 с.
6. Мэнкью Н.Г. Принципы макроэкономики. 4-е изд. / Пер. с англ. — СПб.: Питер, 2008. — 544 с.
7. Магницкий Н.А., Сидоров С.В. Новые методы хаотической динамики. — М.: Едиториал УРСС, 2004. — 320 с.

Текст статтіРозмір
2009-4-2.pdf291.64 КБ

Тематичні розділи журналу

,