Особливості формування полів криволінійними акустичними антенами, утвореними з кругових циліндричних п’єзокерамічних приймачів звуку

Виконано дослідження пов’язаних полів різної фізичної природи, що виникають у дугових циліндричних решітках, які утворені з тонкостінних циліндричних п’єзокерамічних перетворювачів з локально-реагуючими акустичними екранами у внутрішній порожнині та без них, при взаємодії решіток з плоскими акустичними хвилями, в залежності від параметрів перетворювачів, решіток та хвиль. Виявлено закономірності впливу цієї взаємодії на особливості формування акустичних, механічних та електричних полів перетворювачами решіток.

Рік видання: 
2009
Номер: 
4
УДК: 
534.3
С. 34–42, укр., Іл. 5. Бібліогр.: 6 назв.
Література: 

1. Лейко А.Г., Тамарин Ю.Е., Ткаченко В.П. Подводные акустические антенны. Методы расчета звуковых полей. — К.: Аванпост прим, 2000. — 320 с.
2. Дідковський В.С., Лейко О.Г., Савін В.Г. Електроакустичні п’єзокерамічні перетворювачі (розрахунок, проектування, конструювання). — Кіровоград: ІмексЛТД, 2006. — 448 с.
3. Смарышев М.Д. Направленность гидроакустических антенн. — Л.: Судостроение, 1973. — 278 с.
4. Шендеров Е.Л. Волновые задачи гидроакустики. — Л.: Судостроение, 1972. — 348 с.
5. Грінченко В.Т., Вовк І.В., Маципура В.Т. Основи акустики. — К.: Наук. думка, 2007. — 640 с.
6. Кандрачук И.В. Взаимодействие плоских акустических волн с криволинейной системой, образованной из цилиндрических пьезокерамических преобразователей и экрана конечной звукопрозрачности // Электроника и связь. — 2007. — № 2. — С. 72—78.

Текст статтіРозмір
2009-4-4.pdf1.03 MБ