Проблеми інституційно-інноваційного регулювання в контексті завдань національного розвитку на сучасному етапі глобалізації

Розглянуто проблеми розбудови національної інноваційної системи шляхом інтеграції в глобальну інноваційну систему, досліджено економічні категорії “інноватизація” як активна науково-технологічна домінанта сучасного розвитку та конкурентної діяльності та “інноваційність” як феномен соціально-економічного життя. Каталізатором переоцінки та модернізації національних стратегій інноваційного розвитку країн стала світова фінансова криза, тому проаналізовано економічну ситуацію, яка склалася в Україні внаслідок глобальної фінансово-економічної кризи, надано рекомендації щодо перспектив подолання негативних наслідків кризи.

Рік видання: 
2009
Номер: 
5
УДК: 
330.341.1
С. 5—10, укр., Бібліогр.: 5 назв.
Література: 

1. Геєць В., Семиноженко В. Спеціальні економічні зони: “чорні діри” чи точки економічного зростання? // Дзеркало тижня. — 2006. — № 44 (623). — Режим доступу до журн.: http://www.me.gov.ua/
2. Макогон Ю. Инновационные процессы и конкуренция на мировых рынках // Нац. институт стратегических исследований. — 2007. — Режим доступу до сайту: http://inconconference.org.ua/download/files/Makogon_Yuriy.pdf
3. Семиноженко В. Україна: Шлях до постіндустріальної цивілізації. — Харків: Константа, 2005. — 360 с.
4. Фокин С. Роль инноваций в системе мирового хозяйства // Библиотека МГУ. — 2002. — Режим доступу до журн.: http://iprgroup.info/index.php?p=1053.
5. Щербин В. Инновационная экономика и экономика знаний // Наука и инновации. — 2006. — № 5. — С. 56—61.

Текст статтіРозмір
2009-5-1.pdf262.67 КБ

Тематичні розділи журналу

,