Система тестування знань, яка реалізує відкриту форму тестового завдання

Створено систему тестування, в основі якої лежать завдання відкритого типу. Ця задача є однією з найбільш відомих задач у сфері штучного інтелекту — задача машинного розуміння тексту на природній мові. Систему створено для перевірки знань учнів за допомогою методів нечіткої математики.

Рік видання: 
2009
Номер: 
5
УДК: 
004.853
С. 76—82, укр., Іл. 5. Табл. 4. Бібліогр.: 9 назв.
Література: 

1. Гіндін З.І., Леонтьєва Н.Н. Проблеми аналізу і синтезу цілого тексту в системах машинного перекладу, діалогових та інформаційних системах. — М.: ВЦП, 1978.
2. Леоненко Л.Л. Алгоритми оцінки аналогічності текстів та їх застосування в комп’ютерному тестуванні. Система комп’ютерного тестування “Control” // VII Міжнар. конф. “Інтелектуальний аналіз інформації” ІАІ-2007, Київ, 15—18 травня 2007 р.— К., 2007.
3. Сулейманов Дж.Ш. Дослідження базових принципів побудови семантичного інтерпретатора текстів на природній мові. — http://ifets.ieee.org/russian/depository/ v4_i3/html/2.html
4. http://www.aot.ru/ Автоматична обробка тексту.
5. http://testolog.narod.ru/Theory11.html Теорія і методика педагогічних вимірювань.
6. Соколова Н.А., Руденко П.А. Побудова семантичного інтерпретатора відповідей навчаємих у вільно-конструйованій формі // VII Міжнар. конф. “Інтелектуальний аналіз інформації ІАІ-2007”, Київ, 15—18 травня 2007 р. — К., 2007.
7. Соколова Н.А., Руденко П.А. Використання відкритої форми представлення тестового завдання для автоматизованого контролю знань // IV Міжнар. наук.-прак. конф. “Інформаційні технології та безпека в управлінні”, Луганськ, 17 вересня 2007 р. — Луганськ, 2007.
8. Соколова Н.А., Руденко П.А. Співставлення відповіді навчуваного з еталонною при відкритій формі тестування // V Міжнар.наук.-практ. конф. “Інформаційні технології та безпека в управлінні”, Луганськ, 15 вересня 2008 р. — Луганськ, 2008.
9. Малышев Н.Г. Нечеткие модели для експертных систем в САПР. — М.: Энергоатом, 1991.— 20 с.

Текст статтіРозмір
2009-5-10.pdf273.13 КБ