Метрологічний аналіз дифузного випромінювача змінної яскравості на основі спряжених інтегруючих сфер

Наведено теоретичний аналіз точності дифузного випромінювача змінної яскравості на основі спряжених інтегруючих сфер, а також розроблено методику розрахунку точності дифузного випромінювача при зміні його конструктивних параметрів. Надано рекомендації з конструювання установки дифузного випромінювача для забезпечення необхідної стабільності яскравості у вихідній апертурі.

Рік видання: 
2009
Номер: 
5
УДК: 
528.7, 629.78
С. 88—95, укр., Іл. 6. Табл. 6. Бібліогр.: 16 назв.
Література: 

1. Михеенко Л.А., Боровицкий В.Н. Излучатель переменной яркости на основе сопряженных интегрирующих сфер // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. — 2006. — № 6. — С. 61—64.
2. Колобродов В.Г., Микитенко В.І., Міхеєнко Л.А. Стендова апаратура для вимірювання енергетичних характеристик оптико-електронних пристроїв космічного базування // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2003. — № 3. — С. 98—103.
3. Міхеєнко Л.А., Шишків В.А. Дифузний випромінювач змінної яскравості для калібрування прецизійних цифрових відеосистем // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2009. — № 1. — С. 114—120.
4. Павлюков А.К., Хамидуллина А.Р., Холопов Г.К., Чесова И.Г. Фотометры с интегрирующими сферами для исследования материалов // ОМП, 1988. — № 2. — С. 28—30.
5. Міхеєнко Л.А. Енергетичне калібрування оптикоелектронних систем дистанційного зондування Землі високої роздільної здатності // VII Міжнар. наук.техн. конф. “Приладобудування: стан і перспективи”. — К.: НТУУ “КПІ”. — 2009. — С. 42.
6. Гуревич М.М. Фотометрия (теория, методы и приборы). — Л.: Энергоатомиздат, 1984. — 184 с.
7. Колобродов В.Г., Микитенко В.І., Міхеєнко Л.А. Теорія дифузного випромінювача на основі інтегруючої сфери // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2005. — № 4. — С. 106—114.
8. Journal “A Guide to Reflectance Coatings and Materials”. — http://labsphere.com .
9. Михеенко Л.А., Гордиенко Ю.А. Исследование точности диффузного излучателя на основе интегрирующей сферы // Вісник НТУУ “КПІ”. Сер. Приладобудування. — 2008. — Вип. 35. — С. 37—41.
10. Кошкин Н.И., Ширкевич М.Г. Справочник по элементарной физике. — М.: Наука, 1972. — 256 с.
11. Гуторов М.М. Основы светотехники и источники света. — М.: Энергоатомиздат, 1983. — 384 с.
12. Кушнир Ф.В. Электрорадиоизмерения. — Л.: Энергоатомиздат, 1983. — 320 с.
13. Лабораторные трансформаторные источники питания постоянного тока. — http://szmatrix.com.
14. Лабораторные источники питания. — http://4452.ua. all-biz.info.
15. Мощные высокостабильные источники постоянного тока. — http://ps.puzanov.ru/.
16. Михеенко Л.А., Боровицкий В.Н., Гордиенко Ю.А. Экспериментальное исследование диффузного излучателя на основе интегрирующей сферы // Вісник НТУУ “КПІ”. Сер. Приладобудування. — 2007. — Вип. 34. — С. 60—68.

Текст статтіРозмір
2009-5-12.pdf346.13 КБ