Характеристики вимірювача напруженості електричного поля

Одержано математичні вирази усереднених значень напруженості електричного поля залежно від просторової орієнтації датчика приладу — металевої сфери для вимірювання напруженості електричного поля. Розраховано складові похибки приладу, зумовлені розмірами його антен.

Рік видання: 
2009
Номер: 
5
УДК: 
621.315
С. 41—44, укр., Іл. 5. Бібліогр.: 8 назв.
Література: 

1. http://www.ciklon.ru/prod/pribor/05/iep-05-ps.ds.pdf
2. http://www.dip-technics.com.ua/33118.php
3. http://www.etalonpribor.com.ua/upload/main/p3-41.pdf
4. www.narda-sts.com
5. Франке В.А. Прибор для измерения напряженности высокочастотного электрического и магнитного поля. — Л.: ВЦСПС, 1958. — 8 с.
6. Вимірювач напруженості електричного поля ВНЕП. Настанова по експлуатації. — Вінниця: ВСО ВЕТ, 2004. — 10 с.
7. Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов / Под ред. Г. Гроше и В. Циглера. — М.: Наука, 1980. — 724 с.
8. Шимони К. Теоретическая электротехника. — М.: Мир, 1964. — 774 с.

Текст статтіРозмір
2009-5-5.pdf262.58 КБ