Адаптивне прогнозування фінансово-економічних процесів на основі принципів системного аналізу

Автори

Запропоновано концепцію створення адаптивних прогнозуючих систем на основі принципів системного аналізу, яка надає можливість враховувати невизначеності різного типу і підвищувати оцінки прогнозів. Прогнозуюча система має два контури адаптації, функціонування яких спрямовується на підвищення якості моделі та оцінок прогнозів. Наведено приклад застосування прогнозуючої системи.

Рік видання: 
2009
Номер: 
5
УДК: 
62-50
С. 54—61, укр., Іл. 2. Табл. 4. Бібліогр.: 10 назв.
Література: 

1. Лукашин Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования. — М.: Финансы и статистика, 2003. — 414 с.
2. Зельнер А. Байесовские методы в эконометрии. — М.: Статистика, 1980. — 438 с.
3. Chatfield C. Time series forecasting. — London: Chapman & Hall, 2000. — 267 p.
4. Згуровский М.З., Подладчиков В.Н. Аналитические методы калмановской фильтрации. — К.: Наук. думка, 1995. — 286 с.
5. Бідюк П.І. Системний підхід до прогнозування на основі моделей часових рядів // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2003. — № 3. — С. 88—110.
6. Zgurovsky M.Z., Bidyuk P.I., Terentyev O.M. Method of constructing Bayesian networks based on scoring functions // Cybernetics and System Analysis. — 2008. — 44, N 2. — Р. 219—224.
7. http://www.mataf.net/en/tools/home 8. Nong Y. The Handbook оf Data Mining. — New Jersey: Arizona State University Publishers, 2003. — 1202 p.
9. Altman E.I., Avery R.B., Eisenbeis R.A., Sinkey J. Application of Classification Techniques in Business, Banking and Finance. — Greenwich: JAI Press, 1981. — 418 p.
10. Hosmer D.W., Lemeshow S. Applied Logistic Regression. — New York: John Wiley & Sons, Inc., 2000. — 380 p.

Текст статтіРозмір
2009-5-7.pdf310.06 КБ