Моделювання аберацій оптичної системи ока. Ч. 2. Технологічні похибки дволінзової абераційної фізичної моделі ока

Досліджено вплив технологічних похибок конструктивних параметрів оптичної системи моделі ока на похибки модельованої хвильової аберації. Доведено технологічну можливість виготовлення моделі з тією точністю моделювання хвильової аберації ока, яка є достатньою для тестування офтальмологічних аберометрів

Рік видання: 
2009
Номер: 
6
УДК: 
681.784
С. 116-123, укр., Іл. 2. Бібліогр.: 6 назв
Література: 

1. Шиша Т.О., Чиж І.Г. Моделювання аберацій оптичної системи ока. Ч. 1. Огляд і порівняльний аналіз фізичних абераційних моделей ока // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2009. — № 5. — С. 104—111.
2. Борн М., Вольф Э. Основы оптики. − М.: Наука,1970. — 856 с.
3. Сокольский М.Н. Допуски и качество оптических изображений. — Л.: Машиностроение, 1989. — 220 с.
4. Чиж І.Г. Монохроматичні аберації оптичної системи ока // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2002. — № 1. — С. 98—110.
5. Thibos L.N., Applegate R.A., Schwiegerling J.T., Webb R. Standards for reporting the optical aberrations of eyes //OSA Trends in Optics and Photonics Series. — 2000. — 35. — P. 232—244.
6. Мальцев М.Д. Расчет допусков на оптические детали. — М.: Машиностроение, 1974. — 166 c.

Текст статтіРозмір
2009-6-18.pdf400.51 КБ