Рекурентні співвідношення з узагальненими функціями Лежандра

Розглянуто τ -узагальнену (за Райтом) функцію Лежандра , сформульовано і доведено теореми про рекурентні співвідношення та формули диференціювання для цієї функції. При доведенні використано відомі властивості τ -узагальненої (за Райтом) гіпергеометричної функції Гаусса і зв’язок функцій і .

Рік видання: 
2009
Номер: 
6
УДК: 
517.968
С. 148—153, укр., Бібліогр.: 8 назв.
Література: 

1. Virchenko N., Fedotova I. Generalized Associated Legendre Functions and Their Applications. — Singapore:World Scientific, 2001. — 196 p.2. Люк Ю. Специальные математические функции и их аппроксимация. — М.: Мир, 1980. — 608 с.
3. Saigo M., Glaeske H.-J. Fractional calculus operators involving the Gauss function on spaces Fp,μ and 1Fp,μ // Math. Nachr. — 1990. — 147. — P. 285—306.
4. Andrews L.C., Askey R., Roy R. Special functions. — New York: Cambridge University Press, 1999.
5. Южакова Г.О. Про системи гібридних парних інтегральних рівнянь // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2005. — № 1. — С. 152—156.
6. Вірченко Н.О., Рум’янцева О.В. (τ, β) -Узагальнена гіпергеометрична функція Гаусса та її застосування // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2008. — № 1. — С. 139—143.
7. Вірченко Н.О. Про гіпергеометричні функції, їх узагальнення та застосування // Наукові записки АН ВШ України. — 2006. — 1. — С. 20—25.
8. Бейтмен Г., Эрдейи А. Высшие трансцендентные функции. — М.: Наука, 1965. — 294 с.

Текст статтіРозмір
2009-6-23.pdf271.35 КБ