Особливості формування структури механічних властивостей сплаву АМг6л з підвищеним вмістом домішок кремнію після литва в кокіль та термічної обробки

Досліджено вплив домішок кремнію вмістом до 2 % на фазово-структурний склад сплаву АМг6л після литва в кокіль та термічної обробки. Встановлено, що для сплаву АМг6л,який використовується після литва в кокіль, можна підвищити вміст домішок кремнію з 0,2 до 0,5 % при збереженні високого рівня механічних властивостей, коли вміст магнію в сплаві знаходиться в межах 6—6,5 %. Для сплаву АМг6л, який використовується після термічної обробки,можна підвищити вміст домішок кремнію з 0,2 до 1 % при збереженні високого рівня механічних властивостей за умови вмісту магнію в сплаві в межах 6—6,5 %.

Рік видання: 
2010
Номер: 
1
УДК: 
661.74:669.14.046.554
С. 104—108, укр., Іл. 3. Табл. 7. Бібліогр.: 5 назв
Література: 

1. Машиностроение. Энциклопедия. Цветные металлы и сплавы. Композиционные металлические материалы. Т. II / Под общ. ред. И.Н. Фридляндера. — М.: Металлургия, 2001. — 880 с.
2. Постников Н.С. Коррозионностойкие алюминиевые сплавы. — М.: Металлургия, 1976. — 303 с.
3. Мондольфо Л.Ф. Структура и свойства алюминиевых сплавов. — М.: Металлургия, 1979. — 640 с.
4. Колобнев И.Ф. Жаропрочность литейных алюминиевых сплавов. — М.: Металлургия, 1973. — 320 с.
5. Кулініч А.А., Гаврилюк В.П., Рябініна О.О., Доній О.М. Фазовоструктурний склад і механічні властивості сплаву Al-6 % Mg-2 % Zn-0,5 % Fe-0,5 % Si з добавками берилію після різних режимів відпалу // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2007. — № 3. — С. 101—104.

Текст статтіРозмір
2010-1-13.pdf814.72 КБ

Тематичні розділи журналу

,