Ливарний алюмінієвий сплав для ємностей зберігання водню

Досліджено вплив водневої і позапічної обробки розплаву на механічні властивості і корозійну стійкість сплаву типу АК9. Установлено, що воднева обробка розплаву сполуками, які вміщують водень, і позапічна обробка комплексним модифікатором сприяють підвищенню міцності і корозійної стійкості сплаву типу АК9. Даний сплав рекомендується як матеріал для виготовлення захисної бар’єрної оболонки ємності для зберігання газоподібного водню

Рік видання: 
2010
Номер: 
1
УДК: 
669.715.018.28
С. 125-129, укр., Іл. 4. Табл. 1. Бібліогр.: 6 назв
Література: 

1. Чертов В.М. О барьерных покрытиях нержавеющей стали // Сб. докл. 5-й междунар. науч.-техн. конф. “Водородная экономика и водородная обработка материалов”. — Донецк, 2007. — С. 871—876.
2. Белов А.Ф., Добаткин В.И., Квасов Ф.И. Промышленные алюминиевые сплавы: Справ. — М.: Металлургия, 1984. — 528 с.
3. Кудь П.Д. Использование стружки и повышение свойств поршневых алюминиевых сплавов АЛ25 и АК18: Автореф. дис. … канд. техн. наук. — К., 1987. — 25 с.
4. Котлярский Ф.М., Борисов Г.П. О двойственной роли водорода в процессах формирования отливок из алюминиевых сплавов // Тр. ФТИМС НАН Украины, посвященные 50-летию института. — К., 2008. — С. 425—461.
5. Синявский В.С., Волков В.Д. Коррозия и защита алюминиевых сплавов. — М.: Металлургия, 1979. — 224 с.
6. Пилипенко А.Т., Починок В.Я., Середа И.П. Справочник по элементарной химии. — К.: Наук. думка, 1977. — С. 182—184.

Текст статтіРозмір
2010-1-17.pdf244.96 КБ

Тематичні розділи журналу

,