Метод технологічного контролю блиску стрічкових і листових матеріалів

Запропоновано метод технологічного контролю блиску стрічкових і листових матеріалів на основі вимірювання відношення відображеного дзеркального світлового потоку від контрольованого матеріалу до повного падаючого світлового потоку. Показано, що вимірювання блиску різних видів матеріалів (паперу, картону, деревно-волокнистих плит тощо) треба проводити при кутах не менше 75°, чим забезпечується найбільша чутливість методу і якнайменший вплив кольоровості матеріалу. Похибка вимірювання методу при використанні еталонів Міжнародної комісії з освітлення не перевищує 2 %. Метод рекомендується використовувати у вимірювачах блиску в складі інформаційновимірювальних систем технологічного контролю на підприємствах паперової, хімічної, поліграфічної та деревообробної промисловості

Рік видання: 
2010
Номер: 
1
УДК: 
681.785.6
С. 130—134, укр., Іл. 3. Бібліогр.: 7 назв
Література: 

1. ГОСТ 16143—81. Международный стандарт. Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Методы определения блеска, прозрачных лаковых покрытий. — М.: ИПК. Изд-во стандартов, 2007.
2. ГОСТ Р52663—2006 (ИСО 2813: 1994) Материалы лакокрасочные. Методы определения блеска лакокрасочных покрытий, не обладающих металлическим блеском под углом 20, 60 и 85 градусов.
3. ГОСТ 12921—80. Бумага и картон. Метод определения лоска. — М.: Госстандарт, 1980.
4. Джад Д., Вышецки Г. Цвет в науке и технике. — М.:Мир, 1978. — 598 с.
5. Савельев И.В. Курс общей физики. Т. 2, 3. — М.:Наука, 1988. — 496 с.
6. Суперъяркие осветительные светодиоды. http://www.planar.SPB.RU.
7. Фотодиоды. http://www.Hamamatsu.com.

Текст статтіРозмір
2010-1-18.pdf270.85 КБ