Вплив фактора заповнення чутливими елементами інфрачервоної матриці на якість тепловізійного зображення

Отримано модуляційну передавальну функцію матричного приймача випромінювання, яка враховує розміри пікселя, формат матриці і фактор її заповнення чутливими елементами. Досліджено залежність контрасту зображення на частоті Найквіста від фактора заповнення матриці

Рік видання: 
2010
Номер: 
1
УДК: 
621.384.326
С. 135-1396 укр., Іл. 3. Бібліогр.: 8 назв.
Література: 

1. Хребтов И.А., Маляров В.Г. Неохлаждаемые тепловые матричные приемники ИК излучения // Оптический журнал. — 1997. — № 6. — С. 3—17.
2. Маляров В.Г. Неохлаждаемые тепловые инфракрасные матрицы // Там же. — 2002. — 69, № 10. — С. 60—72.
3. Утёнков А.Б., Белоусов Ю.И., Смирнов А.Л. Влияние коэффициента заполнения матричного фотоприемника на качество тепловизионного изображения //Там же. — 2001. — № 8. — С. 75—80.
4. Колобродов В.Г., Піронер Я.М., Протасов В.Г. Функція розсіювання точки телевізійної системи спостереження з матричним приймачем випромінювання // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2003. — № 4 .— С. 103—108.
5. Тарасов М.М., Якушенков Ю.Г. Инфракрасные системы “смотрящего” типа. — М.: Логос, 2004. — 444 с.
6. Ллойд Дж. Системы тепловидения / Пер. с англ. — М.: Мир, 1978. — 416 с.
7. Колобродов В.Г., Шустер Н. Тепловізійні системи (фізичні основи, методи проектування і контролю, застосування): Підр. для вузів. — К.: Тираж, 1999. — 340 с.
8. Колобродов В.Г., Лихоліт М.І. Проектування тепловізійних і телевізійних систем спостереження: Підр. — К.: НТУУ “КПІ”, 2007. — 364 с.

Текст статтіРозмір
2010-1-19.pdf231.73 КБ