Обґрунтування діапазонів вимірювання аметропії і астигматизму ока офтальмологічними аберометрами

Проведено дослідження параметрів аметропії і астигматизму за результатами рефрактометрії очей великої кількості пацієнтів всіх вікових категорій. Показано, що розподіл кількості пацієнтів за величиною аметропії і астигматизму не є гауссовим. За результатами досліджень обґрунтовано робочі діапазони офтальмологічного аберометра економічного класу

Рік видання: 
2010
Номер: 
1
УДК: 
681.784
С. 151-156, укр., Іл. 5. Табл. 1. Бібліогр.: 5 назв.
Література: 

1. Сокуренко В.М., Тимчик Г.С., Чиж І.Г. Око людини та офтальмологічні прилади: Навч. посіб. — К.: ІВЦ “Видавництво «Політехніка»”, 2009. — 260 с.
2. Thibos L.N., Hong X., Bradley A. and Cheng X. Statistical variation of aberration structure and image quality in a normal population of healthy eyes // J. Opt. Soc. Am. A Opt. Image Sci. Vis. — 2002. — 19(12). — P. 2329—2348.
3. Thibos L.N., Applegate R.A., Schwiegerling J.T., Webb R. Standards for reporting the optical aberrations of eyes //OSA Trends in Optics and Photonics Series. — 2000. - 35. — P. 232—244.
4. Гланц С. Медико-биологическая статистика / Пер. с англ. Ю.А. Данилова. — М.: Практика, 1998. — 460 с.
5. ГОСТ 14934—88. Офтальмологическая оптика. Термины и определения.

Текст статтіРозмір
2010-1-22.pdf245.35 КБ