Оптимізація заповнення сховищ у задачах розрахунку потоків для розподільчих мереж

Автори

Побудовано математичну модель транспортування і розподілу певного продукту між споживачами із врахуванням можливості створення запасів у резервуарах тимчасового зберігання. Для цієї оптимізаційної задачі запропоновано алгоритми, які базуються на ефективних методах нелінійного програмування. Завдяки загальній постановці задачі запропоновані алгоритми можуть використовуватися для розрахунку різнотипних розподільчих мереж та продуктопроводів

Рік видання: 
2010
Номер: 
1
УДК: 
519.8
С. 28—35, укр., Бібліогр.: 7 назв
Література: 

1. Бузинов С.И., Парфенов В.И., Хан С.А. Оптимизация режимов отбора и закачки газа в группу ПХГ // Отделение подземного хранения газа: Сб. науч. трудов. — М.: ВНИИГАЗ, 1995. — С. 36—39.
2. Савків Б.П., Мудрий І.В., Пінчук С.О. Задачі оптимізації функціонування комплексів підземного зберігання газу в Україні // Нафтова і газова промисловість. — 1997. — № 6. — С. 36—39.
3. Кірік О.Є. Розподіл потоків у мережах складної кільцевої топології // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2009. — № 2. — С. 18—26.
4. Пшеничный Б.Н. Выпуклый анализ и экстремальные задачи. — М.: Наука, 1980. — 320 с.
5. Пшеничный Б.Н. Расчет энергетических сетей на электронных вычислительных машинах // Журн. вычисл.математики и мат. физики. — 1962. — 2, № 5. — С. 942—947.
6. Пшеничный Б.Н., Кирик Е.Е. Алгоритмы оптимального распределения потоков в сетях // Кибернетика и системный анализ. — 1993. — № 4. — С. 29—39.
7. Форсайт Дж., Малькольм М., Моулер К. Машинные методы математических вычислений. — М.: Мир, 1980. — 280 с.

Текст статтіРозмір
2010-1-4.pdf262.46 КБ