Метод локалізації значення лінійної функції на перестановках з лінійними обмеженнями

Розглянуто задачу на графах із врахуванням властивостей множини перестановки як області допустимих розв’язків задачі. Обґрунтовується і алгоритмізується підхід локалізації значення лінійної функції на комбінаторній множині перестановок. Розглянуто метод впорядкування значень цільової функції на множині перестановок, який дає можливість знайти розв’язки задачі лінійної функції на перестановках з лінійними обмеженнями

Рік видання: 
2010
Номер: 
1
УДК: 
519.1
С. 36—41, укр., Іл. 1. Бібліогр.: 15 назв
Література: 

1. Сергиенко И.В., Каспшицкая М.Ф. Модели и методы решения на ЭВМ комбинаторных задач оптимизации. — К.: Наук. думка, 1981. — 288 с.
2. Сергиенко И.В., Шило В.П. Задачи дискретной оптимизации: проблемы, методы решения и исследования. — К.: Наук. думка, 2003. — 260 с.
3. Стоян Ю.Г., Яковлев С.В. Математические модели и оптимизационные методы геометрического проектирования. — К.: Наук. думка, 1986. — 266 с.
4. Баранов В.И., Стечкин Б.С. Экстремальные комбинаторные задачи и их приложения. — М.: Физматлит,2004. — 238 с.
5. Ємець О.О., Колєчкіна Л.М. Задачі комбінаторної оптимізації з дробово-лінійними цільовими функціями. — К.: Наук. думка, 2005. — 118 с.
6. Семенова Н.В., Колечкина Л.Н., Нагорная А.Н. Подход к решению векторных задач дискретной оптимизации на комбинаторном множестве перестановок //Кибернетика и системный анализ. — 2008. — № 3. — С. 158—172.
7. Донец Г.А., Шулинок И.Э. О сложности алгоритмов поиска в глубину на модульных графах // Теорія оптимальних рішень. — 2002. — № 1. — С. 105—110.
8. Донец Г.А. Алгоритмы раскраски плоских графов //Там же. — 2006. — № 5. — С. 134—143.
9. Донец Г.А., Самер И.М. Альшаламе. Решение задачи о построении линейной мозаики // Там же. — 2005. — № 4. — С. 15—24.
10. Донец Г.А., Колечкина Л.Н. Метод упорядочения значений линейной функции на множестве перестановок // Кибернетика и системный анализ. — 2009. — № 2. — С. 50—61.
11. Донец Г.А., Колечкина Л.Н. Об одном подходе к решению комбинаторной задачи оптимизации на графах // Упр. системы и машины. — 2009. — № 4. — С. 35—41.
12. Рыбников К.А. Введение в комбинаторный анализ. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1985. — 308 с.
13. Липский В. Комбинаторика для программистов. — М.:
Мир, 1988. — 214 с.
14. Cачков В.Н. Комбинаторные методы дискретной математики. — М.: Наука, 1977. — 320 с.
15. Стенли Р. Перечислимая комбинаторика. — М.: Мир,1990. — 440 с.

Текст статтіРозмір
2010-1-5.pdf270.82 КБ