Модель процесу формування оцінок експертного прогнозу

Розглядається можливість формалізації деяких елементів складного процесу прогнозування на основі концепції станів і раптової зміни поведінки, яка на сьогодні є основою моделювання динаміки складних систем

Рік видання: 
2010
Номер: 
1
УДК: 
581.52
С. 65—74, укр., Іл. 6. Бібліогр.: 6 назв.
Література: 

1. Шепитько Г.Е. Социальное прогнозирование и моделирование: Учебн. пос. — М.: Академия экономической безопасности МВД России, 2005. — 274 с.
2. Управління людськими ресурсами: філософські засади: Навч. пос. / Під ред. В.Г. Воронкової. − К.: ВД “Професіонал”, 2006. − 576 с.
3. Николис Г., Пригожин И. Познание сложного. — М.:Мир, 1990. — 342 с.
4. Повещенко Г.П., Чеховий Ю.М. Динаміка горіння полікомпонентних палив // Доп. НАН України. — 2001. — № 1. — С. 117—121.
5. Хомяков П.М. Системный анализ: Краткий курс лекций / Под ред. В.П. Прохорова. Изд. 2-е, стереотипное. − М.: КомКнига, 2007. − 216 с.
6. Форрестер Д. Мировая динамика / Пер. с англ; Под ред. Д.М. Гвишиани, Н.Н. Моисеева. — М.: АСТ;СПб.: Terra Fantastica, 2003. − 198 с.

Текст статтіРозмір
2010-1-8.pdf362.27 КБ