Дослідження поверхневих процесів теплопереносу біологічних об’єктів за допомогою термографічного методу

Розроблено методику визначення ефективних теплових параметрів біологічних об’єктів. Проведено дослідження теплопровідності і теплоємності на поверхневому шарі шкірного покриву за допомогою інфрачервоної термографії в нормальних умовах і при штучному обмеженні кровопостачання з метою подальшого виявлення поверхневих порушень кровоплину як ознак патологічних станів.

Рік видання: 
2010
Номер: 
2
УДК: 
57.023
P. 5—9, uk., Fig. 4. Refs.: 8 titles
Література: 

1. Иваницкий Г.Р., Деев А.А., Маевский Е.И. и др. Возможности термографии в современной медицине: исследование пространственных изменений температуры кожи человека при введении перфторана // Докл.РАН. — 2003. — 393, № 3. — С. 48—60.
2. Котовський В.Й. Засоби і методи функціональної діагностики // Вісті Академії інж. наук України. — 2007. — № 4 (34). — С. 9—12.
3. Котовський В.Й., Микитенко В.І., Ройтман Е.М. Метод функціональної діагностики стану мікросудинної системи на основі обміну кисню та теплового випромінювання // ХХVІІ Междунар. науч.-техн. конф. “Проблемы электроники”. — К., 2007. — Ч. 2. — С. 83—85.
4. Основы клинической дистанционной термодиагностики / Под ред. Л.Г. Розенфельда. — К.: Здоровья, 1988. — 420 с.
5. Дегтярев Ю.П., Мироненко С.А., Нечипорук В.И. и др Применение дистанционной инфракрасной термографии в диагностике заболеваний и последствий травм у спортсменов // Матер. ХХІХ Междунар. науч.-техн. конф. “Электроника и нанотехнологии”. — К., 2009. — Ч. 1, № 2-3. — С. 220—223.
6. Pinter L. Über die Bewertung des thermographischen Bildes der okulo-orbitalen Region // Klin. Monatsbl. Augenheilkd. — 1990. — 196, N 5. — P. 402—404.
7. Волькенштейн М.В. Биофизика. — М.: Наука, 1981. — 576 с.
8. Владимиров В.С. Уравнения математической физики. — М.: Наука, 1988. — 512 с.

Текст статтіРозмір
2010-2-1.pdf357.64 КБ