Математична модель керування тепловим режимом процесу екструзії полімерних матеріалів

Досліджено екструдер як об’єкт математичного моделювання. Розглянуто питання математичного моделювання теплового режиму процесу екструзії полімерних матеріалів.Розроблено відповідну математичну модель, яка враховує основні фактори, що впливають на підвищення ефективності роботи екструдера

Рік видання: 
2010
Номер: 
2
УДК: 
678.027
С. 107—114, укр., Іл. 2. Бібліогр.: 11 назв.
Література: 

1. Ким В.С. Теория и практика экструзии полимеров. — К.: КОЛОСС, 2005. — 568 с.
2. Торнер Р.В., Акутин М.С. Оборудование заводов по переработке пластмасс. — М.: Химия, 1986. — 400 с.
3. Радченко Л.Б., Сівецький В.І. Основи моделювання і конструювання черв’ячних екструдерів: Наук. посібник. — К.: Вид-во “Політехніка”, 2002. — 152 с.
4. Мак-Келви Д.М. Переработка полимеров / Пер. с англ. — М.: Химия, 1965. — 442 с.
5. Семенец В.Л., Басков В.П., Ломарев Н.М. Новые средства автоматизации тепловых процессов оборудования для переработки пластмасс. — М.: ЦИНТИхимнефтемаш, 1980. — 50 с.
6. Сідоров Д.Е. Моделювання процесів змішування полімерів при розробці змішувачів для екструзійного та литтєвого обладнання: Автореф. дис. … канд. техн.наук. — К., 2002. — 21 с.
7. Jurkovic Z., Jurkovic M., Buljan S. Optimization of extrusion force prediction model using different techniques //J. of Achievements in materials and manufacturing engineering.— 2006. — 17.
8. Shihani N., Kumbhar B.K., Kulshreshtha M. Modeling of extrusion process using response surface methodology and artificial neural networks // J. of engineering science and Technology. — 2006. — 1, N 1.
9. Лукашова В.В. Моделювання процесу екструзії полімерних композицій з спіненими наповнювачами: Автореф. дис. … канд. техн. наук. — К., 2003. — 20 с.
10. Коршак В.В. и др. Технология пластических масс. — М.: Химия,1985. — 560 с.
11. Scwartz C.A., Berg J.M., Chang R., Mears M. Neuralnetwork control of an extrusion // Amer. Contr. Conf., — 1995. — P. 1782—1786.

Текст статтіРозмір
2010-2-16.pdf369.45 КБ

Тематичні розділи журналу

,