Механічні властивості ливарних сплавів системи Al—Mg після природного старіння

Досліджено вплив природного старіння на механічні властивості сплавів АМг5К, АМг6л і АМг10. Встановлено, що для сплавів АМг5К і АМг6л після природного старіння протягом трьох років рівень тимчасового опору розриву підвищується відповідно до 15 і 5 %, а відносне видовження сплавів зростає відповідно до 40 і 10 %. Після природного старіння протягом трьох років рівень тимчасового опору розриву сплаву АМг10 зростає до 3 %, а відносне видовження знижується до 70 %.

Рік видання: 
2010
Номер: 
2
УДК: 
661.74:669.14.046.554
С. 115—118, укр., Іл. 2. Табл. 4. Бібліогр.: 6 назв.
Література: 

1. Машиностроение. Энциклопедия. Цветные металлы и сплавы. Композиционные металлические материалы.Т. II / Под общ. ред. И.Н. Фридляндера. — М.: Металлургия, 2001. — 880 с.
2. Постников Н.С. Коррозионностойкие алюминиевые сплавы. — М.: Металлургия, 1976. — 304 с.
3. Мондольфо Л.Ф. Структура и свойства алюминиевых сплавов. — М.: Металлургия, 1979. — 640 с.
4. Доній О.М., Кулініч А.А., Рябініна О.О., Стась І.М. Вплив часу витримки між гартуванням і штучним старінням на фазовий склад, струкуру та механічні властивості ливарних сплавів системи Al—Mg—Zn, мікролегованих комплексом міді, вуглецю і титану // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2003. — № 5. — С. 51—53.
5. Бялік О.М., Доній О.М., Кулініч А.А. та ін. Вплив параметрів кристалування на структуру та механічні властивості ливарних сплавів системи Al—Mg—Zn //Фіз.-хім. механіка матеріалів. — 2004. — 40, № 1. —
С. 118—119.
6. Колобнев И.Ф. Жаропрочность литейных алюминиевых сплавов. — М.: Металлургия, 1973. — 320 с.

Текст статтіРозмір
2010-2-17.pdf479.07 КБ

Тематичні розділи журналу

,