Експериментальні дослідження процесу охолодження стренг під час гранулювання термопластів

Проведено експериментальні дослідження процесу охолодження одержуваних на екструзійній установці полімерних стренг, а також порівняння отриманих результатів із результатами числового моделювання. Порівняння експериментальних і розрахункових даних показує їх задовільну збіжність, що підтверджує адекватність розробленої математичної моделі процесу охолодження стренг термопластичних матеріалів реальному процесу

Рік видання: 
2010
Номер: 
2
УДК: 
678.021.001.5
С. 119—123, укр., Іл. 1. Табл. 1. Бібліогр.: 7 назв
Література: 

1. Мікульонок І.О., Радченко Л.Б. Переробка вторинної сировини екструзією. — К.: ІВЦ «Видавництво “Політехніка”», 2006. — 184 c.
2. Калинчев Э.Л., Саковцева М.Б. Научно-технические основы и опыт создания технологических линий стадии конфекционирования конструкционных полимеров. Ч. 1 // Пластические массы. — 2003. — № 11. — С. 27—33.
3. Основы технологии переработки пластмасс: Учебник для вузов / С.В. Власов, Э.Л. Калинчев, Л.Б. Кандырин и др.; Под ред. В.Н. Кулезнёва и В.К. Гусева. - М.: Химия, 2004. — 596 с.
4. Вторичная переработка пластмасс / Под ред.Ф. Ла Мантия; Пер. с англ. под ред. Г.Е. Заикова. — СПб.: Профессия, 2007. — 400 с.
5. Кузяев И.М., Сытар В.И., Кулинич В.К. Моделирование процессов охлаждения гранул при пневмоэкструзионном гранулировании полимеров // Вопр. Химии и хим. технологии. — 2004. — № 1. — С. 191—197.
6. Микулёнок И.О., Радченко Л.Б., Радченко Н.Л., Швед Н.П. Исследование теплообмена в процессах гранулирования полимеров // Экотехнологии и ресурсосбережение. — 2007. — № 2. — С. 61—68.
7. Иванченко А.И., Пахаренко В.А., Привалко В.П. и др. Теплофизические и реологические характеристики полимеров: Справочник. — К.: Наук. думка, 1977 - 244 с.

Текст статтіРозмір
2010-2-18.pdf220.04 КБ

Тематичні розділи журналу

,