Точність розрахунку дисперсії відкритої гребінки з нескінченно тонкими гребенями

Одержано співвідношення між порядком системи лінійних лгебричних рівнянь для амплітуд коливань у резонаторах та числом врахованих просторових гармонік, при яких знайдені розв’язки дисперсійного рівняння методом астинних областей для відкритої гребінки з нескінченно тонкими гребенями найбільш точні. Знайдено залежність відносної різниці розв’язків дисперсійного рівняння методу частинних областей та методу факторизації від фазового зсуву нульової просторової гармоніки на періоді гребінки.

Рік видання: 
2010
Номер: 
2
УДК: 
621.395.6
С. 10—15, укр., Fig. 4. Tabl. 2. Refs.: 4 titles
Література: 

1. Найденко В.И. Характеристики собственных волн открытой гребенки // Радиоэлектроника. — 2010. — 53, №2. — С. 16—27.
2. Вайнштейн Л.А. Теория дифракции и метод факторизации. — М.: Сов. радио, 1966. — 254 с.
3. Шестопалов В.П. Дифракционная электроника. — Харьков: Изд-во Харьков. ун-та, 1976. — 232 с.
4. Русин Ф.С., Богомолов Г.Д. Колебательная система оротрона // Электроника больших мощностей. — М.:Наука, 1968. — Вып. 5. — С. 34—44.

Текст статтіРозмір
2010-2-2.pdf350.7 КБ