Проектування оптичної системи тепловізора

Запропоновано метод проектування оптичної системи тепловізора, яка забезпечує його задані характеристики. Розглянуто приклад розрахунку поля зору, фокусної відстані, діаметра вхідної зіниці і кутового розділення об’єктива

Рік видання: 
2010
Номер: 
2
УДК: 
535.21
С. 129—132, укр., Іл. 1. Бібліогр.: 5 назв.
Література: 

1. Колобродов В.Г., Шустер Н. Тепловізійні системи (фізичні основи, методи проектування і контролю, застосування): Підручник для вузів. — К.: Тираж, 1999. — 340 с.
2. Орлов В.А., Петров В.И. Приборы наблюдения ночью и при ограниченной видимости. — М.: Воениздат, 1989. — 212 с.
3. Белозёров А.Ф., Иванов В.М. Современные зарубежные тепловизионные приборы // Опт. журн. — 2003. — 70, № 10. — С. 62—71.
4. Ллойд Дж. Системы тепловидения / Пер. с англ. — М.:Мир, 1978. — 416 с.
5. Колобродов В.Г., Лихоліт М.І. Проектування тепловізійних і телевізійних систем спостереження: Підручник. — К.: НТУУ “КПІ”, 2007. — 364 с.

Текст статтіРозмір
2010-2-20.pdf228.95 КБ