Зменшення впливу відблисків під час аналізу іридодіагностичного зображення ока

Запропоновано алгоритм, який зменшує вплив відблисків під час аналізу іридодіагностичного зображення зіниці ока. Він дає можливість підвищити надійність і точність виділення краю зіниці ока. Його переваги і ефективність підтверджено результатами чисельного моделювання. Розроблений алгоритм базується на можливості виділення прямокутника, який охоплює всі крайові точки зіниці. При з’єднанні точки цього прямокутника з центром зображення за точку краю зіниці береться лише перша крайова точка на отриманому промені, а всі інші на цьому промені нехтуються

Рік видання: 
2010
Номер: 
2
УДК: 
681.3.07 : 681.784
С. 133—136, укр., Іл. 5. Бібліогр.: 6 назв
Література: 

1. Кривенко В.В. и др. Иридодиагностика: Справочник. — К.: УРЕ, 1991. — 142 с.
2. Chou B. and Wachler B. The role of pupil size in refractive surgery // A. Agarwal and S. Agarwal, editors. Textbook of Ophthalmology, Vol. 1. Jaypee Brothers, India, 2001.
3. Forsyth D., Ponce J. Computer Vision. A modern approach.
— New York: Prentice Hall, 2002. — 720 p.
4. Canny J. A computation approach to edge detection //IEEE Trans. Pattern Analysis and Machine Intelligence. — 8(6). — P. 679—698.
5. Можарська К.В., Сокуренко В.М. Виділення крайових точок зіниці на іридодіагностичному зображенні ока //Вісник НТУУ “КПІ”. Сер. Приладобудування. — 2010. — № 39.
6. Lin X., Klette G., Klette R., Craig J. at al. Accurately Measuring the Size of the Pupil of the Eye // Palmerston North. — 2003. — N 11. — P. 221—226.

Текст статтіРозмір
2010-2-21.pdf366.85 КБ