Використання інформаційних баз даних для дослідження штамів біотехнологічно цінних вищих базидіальних грибів

Розроблено реляційну базу даних Колекції культур шапинкових грибів. Запропоновано інформаційну систему, яка дозволяє на сучасному рівні працювати з атрибутивною інформацією відносно штамів вищих базидіальних грибів у режимі простого візуального інтерфейсу, що дає можливість більш ефективного використання даних про штами Колекції, їх біотехнологічні властивості.

Рік видання: 
2010
Номер: 
3
УДК: 
582.284:004.65+57.082.5
С. 5—9, укр., Іл. 5. Бібліогр.: 12 назв.
Література: 

1. Mitropolskaya N.Yu., Buchalo A.S. Culture Collection of Mushrooms at N.G. Kholodny Institute of Botany NASU (Ukraine) // Internetional Journal of Medicinal Mushrooms. — 2001. — N 2-3. — P. 181.
2. Бухало А.С., Митропольска Н.Ю., Михайлова О.Б. Каталог Колекції культур шапинкових грибів (IBK). — К., 2006. — 36 с.
3. Buchalo A.S., Mitropolskaya N.Yu. Studies on Medicinal Mushrooms at the National Ukrainian Culture Collection // Internetional Journal of Medicinal Mushrooms. — 2002. — 4, N 3. — P. 245—254.
4. Species of mycelial and yest fungi maintained in collections of Bulgaria, Vietnam, Mongolia, USSR, Czechoslovakia // Biotechnology. — 1990. — N 5/6.
5. Бухало А.С., Митропольская Н.Ю. Каталог культур (Basidiomycotyna). — К., 1990. — 60 с.
6. Buchalo A.S., Mitropolskaya N.Yu. Catalogue of the culture collection of mushrooms. — K., 2001. — 32 p. (англ., укр.).
7. Атре Ш. Структурный подход к организации баз данных. — М.: Финансы и статистика, 1983. — 318 с.
8. Бюлетень ВАК України. — 1997. — № 2. — C. 28—31.
9. Аніщенко І.М., Сіренко І.П., Мосякін С.Л., Гурінович Н.В. Структура бази даних номенклатури судинних рослин України // Укр. ботан. журн. — 2001. — 58, № 2. — С. 160—165.
10. Каратыгин С.А., Тихонов А.Ф., Тихонова Л.Н. Visual FoxPro 6.0. — М.: ЗАО “Издательство БИНОМ”, 1999. — 784 с.
11. Карпова Т.С. Базы данных, модели, разработка, реализация. — СПб.: Питер, 2001. — 304 с.
12. Райордан Р. Основы реляционных баз данных / Пер. с англ. — М.: Издательско-торговый дом “Русская редакция”, 2001. — 384 с.

Текст статтіРозмір
2010-3-1.pdf456.3 КБ

Тематичні розділи журналу

,