Адаптація до умов культивування in vitro ротавірусів людини G1та G2-генотипів, виділених на території України

У культурі клітин людини HEP-2 було виділено та адаптовано до умов культивування п’ять штамів ротавірусів від дітей, хворих на ГКІ. Штами були охарактеризовані за генотипами та здатністю до збільшення інфекційних титрів при культивуванні впродовж п’яти послідовних пасажів. Виділено штам, який має особливу здатність адаптуватись до умов культивування в культурі клітин людини і може бути перспективним для створення вітчизняної протиротавірусної вакцини, ефективної серед населення України, а також для розробки діагностичних тест-систем. Показано нездатність виділених штамів культивуватись в культурі клітин поросят ПТП.

Рік видання: 
2010
Номер: 
3
УДК: 
576:858
С. 33—37, укр., Іл. 6. Табл. 1. Бібліогр.: 10 назв
Література: 

1. WHO Weekly Epidemiological Record 2008; 83 (47), 27 November 2008.
2. Дзюблик І.В., Обертинська О.В., Костенко І.Г. Виявлення ротавірусної інфекції у дітей в зимово-весняний період 2006—2007 рр. // Раціональна фармакотерапія. — 2008. — № 3/2. — С. 77—80.
3. Дзюблик І.В., Обертинська О.В., Костенко І.Г. та ін. Ротавірусна інфекція у дітей України // Профілактична медицина. — 2009. — № 2. — С. 34—37.
4. Rahman Mustafizur. Molecular epidemiology of human group A rotaviruses. Proefschrift voorgedragen tot het behalen van de graad van Doctor in de Medische Wetenschappen, Leuven, 2008.
5. Angel J., Franco M.A., Greenberg H.B. Rotavirus vaccines: recent developments and future considerations // Nat Rev Microbiol. — 2007. — 5(7). — P. 529—539.
6. Соловйов С.О., Трохименко О.П., Жолнер Л.Г., Шульга О.А Особливості виділення ротавірусів людини в культурі клітин та їх адаптація до умов культивування // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2009. — № 4. — С. 112—117.
7. Доклінічні дослідження ветеринарних лікарських засобів / І.Я. Коцюмбас, О.Г. Малик, І.П. Патерега та ін.; За ред. І.Я. Коцюмбаса. — Львів: Тріада плюс, 2006. — 360 с.
8. Cultivatable human rotavirus type 2 / United States Patent 4341870.
9. Guerrero C.A., Zárate S., Corkidi G., López S., Arias C.F. Biochemical characterization of rotavirus receptors // MA104 cells. J. Virol. — 2000. — 74(20). — P. 9362— 9371.
10. Ciarlet Max et al. Initial Interaction of Rotavirus Strains with N-Acetylneuraminic (Sialic) Acid Residues on the Cell Surface Correlates with VP4 Genotype // Not Species of Origin J. Virol. — 2002. — 76. — P. 4087—4095.

Текст статтіРозмір
2010-3-6.pdf405.18 КБ

Тематичні розділи журналу

,