Наближений синтез у задачі оптимального керування для нелінійного хвильового рівняння

Розглянуто задачу оптимального керування з напіввизначеним критерієм якості для хвильового рівняння, збуреного слабкою нелінійністю. На основі точної формули для відповідної лінійно-квадратичної задачі будується і обґрунтовується наближене керування у формі зворотного зв’язку, що забезпечує близьку до оптимальної поведінку керованої системи.

Рік видання: 
2010
Номер: 
4
УДК: 
517.9:519.3
С. 72–77, укр., Бібліогр.: 12 назв.
Література: 

1. Лионс Ж.-Л. Оптимальное управление системами, описываемыми уравнениями с частными производными / Пер. с франц. — М.: Мир, 1972. — 414 с.
2. Егоров А.И. Оптимальное управление тепловыми и диффузионными процессами. — М.: Наука, 1978. — 464 c.
3. Иваненко В.И., Мельник В.С. Вариационные методы в задачах управления для систем с распределенными параметрами. — К.: Наук. думка, 1988. — 288 c.
4. Згуровский М.З., Мельник В.С. Нелинейный анализ и управление бесконечномерными системами. — К.: Наук. думка, 1999. — 630 с.
5. Згуровский М.З., Мельник В.С., Новиков А.Н. Прикладные методы анализа и управления нелинейными процессами и полями. — К.: Наук. думка, 2004. — 588 с.
6. Белозёров В.Е., Капустян В.Е. Геометрические методы модального управления. — К.: Наук. думка, 1999. — 260 с.
7. Рахимов М.Р. О некоторых задачах квадратического регулятора для линейных гиперболических уравнений // Диф. уравнения. — 1987. — 23, № 1. — С. 143—154.
8. Сукретна А.В. Обмежений наближений синтез оптимального керування для хвильового рівняння // Укр. мат. журн. — 2007. — 59, № 8. — С. 1094—1104.
9. Капустян О.В., Капустян О.А., Сукретна А.В. Наближений обмежений синтез для однієї слабконелінійної крайової задачі // Нелінійні коливання. — 2009. — № 3. — С. 291—298.
10. Ясінський В.В., Капустян О.А. Наближені екстремальні розв’язки для еволюційних включень субдиференціального типу // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2009. — № 4. — С. 109—116.
11. Лионс Ж.-Л. Некоторые методы решения нелинейных краевых задач / Пер. с франц. — М.: Мир, 1972. — 588 с.
12. Капустян О.В. Властивість Кнезера для неавтономного хвильового рівняння без єдиності розв’язку // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2007. — № 2. — С. 137—141.

Текст статтіРозмір
2010-4-12.pdf213.46 КБ