Асимптотична поведінка оцінки методу мінімізації емпіричного ризику для баєсового порога

Розглядається асимптотична поведінка оцінки для баєсового порога, побудованої методом мінімізації емпіричного ризику для вибірки із суміші зі змінними концентраціями.

Рік видання: 
2010
Номер: 
4
УДК: 
519.21
С. 78–85, укр., Бібліогр.: 10 назв.
Література: 

1. Деврой Л., Дьерфи Л. Непараметрическое оценивание плотности. — М.: Мир, 1988. — 408 с.
2. Іванько Ю.О., Майборода Р.Є. Експоненціальні оцінки емпірично-баєсового ризику при класифікації суміші зі змінними концентраціями // Укр. мат. журн. — 2002. — 54, № 10. — С. 1421—1428.
3. Вапник В.Н. Индуктивные принципы поиска эмпирических закономерностей // Распознавание. Классификация. Прогноз. — М., 1988. — Вып.1. — С. 17— 81.
4. Vapnik V.N. The nature of Statistical Learning Theory. — New York: Springer-Verlag, 1996. — 314 р.
5. Іванько Ю.О., Майборода Р.Є. Асимптотика порогових класифікаторів, побудованих за вибіркою з суміші зі змінними концентраціями // Теорія ймовірностей та мат. статистика. — 2006. — № 74. — С. 34—43.
6. Кубайчук О.О. Асимптотика оцінки для баєсового порогу // Вісн. КНУ. Сер. Математика. Механіка. — 2008. — № 19. — С. 47—50.
7. Майборода Р.Є. Статистичний аналіз сумішей. — К.: ВПЦ “Київський університет”, 2003. — 176 с.
8. Сугакова О.В. Асимптотика ядерної оцінки щільності порогу по спостереженнях суміші зі змінними концентраціями // Теорія ймовірностей та мат. статистика. — 1998. — 59, № 10. — С. 156—166.
9. Іванько Ю.О. Асимптотика ядерних оцінок щільностей та їх похідних, побудованих за спостереженнями із суміші зі змінними концентраціями // Вісн. КНУ. Сер. Математика. Механіка. — 2003. — № 9. — С. 29— 35.
10. Биллингсли П. Сходимость вероятностных мер. — М.: Наука, 1977. — 352 с.

Текст статтіРозмір
2010-4-13.pdf246.33 КБ