Процес активної термостабілізації в системі з комбінованим резистивно-магнітним фазовим переходом першого роду

Проаналізовано процес активної термостабілізації системи в поздовжньому магнітному полі, а саме розраховано частку феромагнітної фази, температуру системи (отвору, феромагнітного та парамагнітного шарів), і показано, що дана схема пристрою дає змогу ефективно розв’язувати задачу терморегуляції. Одержано нерівність, що визначає робочі параметри системи, діапазон яких досить широкий для того, щоб забезпечувати режим активної термостабілізації та не викликати принципових труднощів.

Рік видання: 
2010
Номер: 
4
УДК: 
537.621
С. 134–138, укр., Іл. 2. Бібліогр.: 8 назв.
Література: 

1. Manekar M., Mukherjee C., Roy S.B. // Eur. Phys. Lett. — 2007. — 80. — P. 12.
2. Dagotto E., Hotta T., Moreo A. // Phys. Rep. — 2001. — 344. — P. 32—36.
3. Leib J., Snyder J.E., Lo C.C.H. et al. // J. Appl. Phys. — 2002. — 91. — P. 19.
4. Dzhezherya Yu.I., Tovstolytkin A.I. // J. Phys.: Condens. Matter. — 2007. — 19. — P. 1—5.
5. Murakami Y., Kasai H., Kim J.J. et al. // Nat. Nanotechnol., doi:10.1038//nnano. — 2010. — P. 20—23.
6. Tokunaga M., Tokunaga Y., Tamegaki T. // Phys. Rev. Lett. — 2004. — 93. — P. 11.
7. Cen C., Alvarez G., Dagotto E. // Ibid. — 2007. — 98. — P. 3—7.
8. Guha A., Khare N., Raychaudhuri A.K., Rao C.N.R. // Phys. Rev. B. — 2000. — 62. — P. 36.

Текст статтіРозмір
2010-4-22.pdf306.72 КБ