Розв’язність і сильна коректність задачі Коші для абстрактних лінійних диференціальних рівнянь у банахових просторах

Розглядаються лінійні диференціальні рівняння з операторними коефіцієнтами в банахових просторах. Побудовано достатні умови розв’язності і сильної коректності задачі Коші для таких рівнянь довільного порядку.

Рік видання: 
2010
Номер: 
4
УДК: 
517.98
С. 40–43, укр., Бібліогр.: 6 назв.
Література: 

1. Xiao T.J., Liang J. On complete second order linear differential equations in Banach spaces // Pacific J. Math. — 1990. — 142, N 1. — P. 175—195.
2. Xiao T.J., Liang J. The Cauchy Problem for HigherOrder Abstract Differential Equations The Cauchy problem for higher order abstract differential equations. — Berlin etc.: Springer, 1998. — 302 p.
3. Костин В.А. Точно-равномерная корректная разрешимость начально-краевых задач для уравнений в банаховом пространстве и абстрактные специальные функции: Дис. … докт. физ.-мат. наук. — Воронеж, 1994. — 230 с.
4. Горбатенко Я.В. Критерій типу Костіна для абстрактних лінійних диференціальних рівнянь другого порядку в банахових просторах // Укр. мат. журн. — 2010. — 62, № 6. — С. 860—874.
5. Богданський Ю.В. Експоненціальні косинус-функції // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2007. — № 6. — С. 140— 144.
6. Melnikova I.V. Degenerate Cauchy problem in Banach spaces // Изв. Урал. гос. ун-та. — 1998. — Вып. 10. — С. 147—160.

Текст статтіРозмір
2010-4-6.pdf176.22 КБ