Плазмові реактори для генерації озону на коронному розряді з вторинними емітерами електронів

Проведено дослідження різних за конструкцією електродних систем плазмохімічних реакторів на безстримерному коронному розряді з вторинними емітерами електронів та визначення ефективності з генерації озону. Знайдено емпіричну залежність між вихідною концентрацією озону C, струмом розряду I та потоком кисню Q для реакторів із голковими електродами.

Рік видання: 
2010
Номер: 
5
УДК: 
621.31:537.523.3
С. 5–9, укр., Іл. 5. Бібліогр.: 7 назв.
Література: 

1. Драгинский В.Л., Алексеева Л.П., Самойлович В.Г. Озонирование в процессах очистки воды. — М.: ДеЛи принт, 2007. — 400 с.
2. Крижановский В.И., Кузмичев А.И., Циделко В.Д. Техника и технология озонотерапии // Укр. журн. мед. техніки і технологій. — 1994. — № 1-2. — С. 22—23.
3. Лунин В.В., Попович М.П., Ткаченко С.Н. Физическая химия озона. — М.: Изд-во МГУ, 1998. — 466 с.
4. Верещагин И.П. Коронный разряд в аппаратах электронно-ионной технологии. — М.: Энергоатомиздат, 1985. — 160 с.
5. Самойлович В.Г., Гибалов В.И., Козлов К.В. Физическая химия барьерного разряда. — М.: Изд-во МГУ, 1989. — 176 с.
6. Крижановский В.И., Кузьмичев А.И. Воспроизводимость генерации озона в коронном разряде с острийными электродами // Изв. РАН. Сер. физическая. — 2000. — 6, № 7. — С. 1301—1306.
7. Pekarek S. Two Hollow Needles-to-Plate Electrical Discharge at Atmospheric Pressure // 27th EPS Conference on Contr. Fusion and Plasma Phys. — Budapest, 2000. — 24. — P. 472—475.

Текст статтіРозмір
2010-5-1.pdf281.61 КБ