Методика розрахунку полімер- і гумоперероблювальних вальців безперервної дії

Наведено методику параметричного й теплового розрахунку вальців безперервної дії для перероблення матеріалів на основі високомолекулярних сполук. Методика придатна для аналізу процесу безперервного вальцювання степеневої рідини за умови довільної фрикції в міжвалковому проміжку, а також розміщення вальцьованого матеріалу як на передньому (тихохідному), так і на задньому (швидкохідному) валку.

Рік видання: 
2010
Номер: 
5
УДК: 
678.057.2
С. 102–113, укр., Іл. 5. Бібліогр.: 6 назв.
Література: 

1. Мікульонок І.О., Радченко Л.Б. Полімерні композитні матеріали й вироби з них. Одержання, перероблення та властивості: Термінол. словник. — К.: ІВЦ “Видавництво “Політехніка”, 2005. — 179 с.
2. Лукач Ю.Е., Воронин Л.Г., Ружинская Л.И. и др. Автоматизированное проектирование валковых машин для переработки полимеров. — К.: Техніка, 1988. — 208 с.
3. Лукач Ю. Е., Рябинин Д.Д., Метлов Б.Н. Валковые машины для переработки пластмасс и резиновых смесей. — М.: Машиностроение, 1967. — 296 с.
4. Мікульонок І.О., Кулініч С.І., Кудренко О.О. Валки валкових машин для перероблення полімерних матеріалів і гумових сумішей. Огляд конструкцій // Хімічна промисловість України. — 2009. — № 3. — С. 25—29.
5. Мікульонок І. О. Обладнання і процеси переробки термопластичних матеріалів з використанням вторинної сировини. – К.: ІВЦ “Видавництво “Політехніка”, 2009. — 265 c.
6. Микулёнок И.О., Лукач Ю.Е., Ружинская Л.И. Методика параметрического и теплового расчета полимерперерабатывающих каландров. — К.: КПИ, 1990. — 31 с. — Деп. в УкрНИИНТИ 21.02.90, № 283-Ук90.

Текст статтіРозмір
2010-5-15.pdf339.62 КБ

Тематичні розділи журналу

,