Вимірювання втрат в індуктивностях за параметрами перехідного процесу

Розглядається метод вимірювання втрат індуктивностей в імпульсному режимі роботи, об’єктами досліджень якого насамперед є електромагнітні елементи (дроселі, трансформатори), що працюють на високих частотах до одиниць мегагерців і мають дуже спотворені форми сигналів, що характеризуються широким спектральним складом та малими коефіцієнтами потужності.

Рік видання: 
2010
Номер: 
5
УДК: 
621.3.017.6
С.126–132, укр., Іл. 7. Бібліогр.: 10 назв.
Література: 

1. Niknejad A.M., Meyer R.G. Analysis of Eddy-Current Losses Over Conductive Substrates with Applications to Monolithic Inductors and Transformers // IEEE Transactions on microwave theory and techniques. — 2001. — 49, N 1. — Р. 166—176.
2. Рідлі Р. Втрати в обмотках внаслідок ефекту близькості // Cучасна електроніка. — 2005. — № 6. — С. 60— 64.
3. Зеленевский В.С. Исследование и разработка высокочувствительных малокосинусных ваттметров повышенной точности: Дис. … канд. техн. наук. — К., 1974. — 185 с.
4. Туз Ю.М., Гапченко Л.М., Серпилін К.Л. Електронні вольтметри змінного струму. — К.: Техніка, 1967. — 182 с.
5. http://www.fluke.com
6. http://www.voltech.com
7. http://www.tek.com
8. Вдовиченко А.В., Туз Ю.М. Втрати в індуктивних елементах // VII Міжнар. наук.-техн. конф. “Гіротехнологія, навігація і управління рухом”: Тези доп. — К.: НТУУ “КПІ”, 2009. — С. 52.
9. Грохольский А. Л. Измерители добротности — куметры. — Новосибирск: Наука, 1968. — 260 с.
10. Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники. Т. 1, Т. 2. — М.: Мир, 1998. — 590 с.

Текст статтіРозмір
2010-5-18.pdf361.88 КБ