Дослідження фрактальних властивостей рядів виробництва і споживання електроенергії в Україні

Проведено дослідження фрактальної структури часових рядів виробництва й споживання електроенергії в Україні, в основі яких лежать нелінійна динаміка й теорія фракталі

Рік видання: 
2010
Номер: 
5
УДК: 
519.2:40.1
С. 41–47, укр., Іл. 7. Бібліогр.: 7 назв.
Література: 

1. Енергетична стратегія України на період до 2030 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon. rada.gov.ua/signal/kr06145a.doc
2. Трансформація моделі економіки України (ідеологія, протиріччя, перспективи) / За ред. акад. НАН України В.М. Гейця. — К.: Логос, 1999. — 500 с.
3. Занг В.Б. Синергетическая экономика. Время и перемены в нелинейной экономической теории / Пер. с англ. — М.: Мир, 1999. — 336 с.
4. Петерс Э. Хаос и порядок на рынках капитала. Новый аналитический взгляд на циклы, цены и изменчивость рынка. — М.: Мир, 2000. — 334 с.
5. Федер Е. Фракталы. — М.: Мир, 1991. — 260 с.
6. Петерс Э. Фрактальный анализ финансовых рынков: применение теории хаоса в инвестициях и экономике. — М.: Интернет-трейдинг, 2004. — 304 с.
7. Электронный ресурс. — Режим доступа: http://www.er. gov.ua
8. Ханк Д.Э., Уичерн Д.У., Райтс А.Дж. Бизнес-прогнозирование. — 7-е изд. / Пер. с англ. — М.: Изд. дом “Вильямс”, 2003. — 656 с.

Текст статтіРозмір
2010-5-5.pdf669.74 КБ