Аномальні одночасткові властивості в нормальному стані моделі з надпровідністю

Метою дослідження є вивчення впливу сильних надпровідникових флуктуацій у d-хвильовому каналі на властивості нормального стану простої двовимірної системи Фермі із сильною кореляцію. Ми досягаємо поставленої мети за допомогою термодинамічно самоузгодженого формулювання Байма–Каданова, що зберігає наближення функції Гріна (формулювання засноване на чітко визначеній вільній енергії та зберігає порядковий номер частинок, момент й енергію) і яке було успішно використане для отримання надійних результатів для s-на¬дпро¬від¬ників далеко за межами слабкого зв’язку в діапазоні, в якому сила взаємодії порівнюється з шириною спектра квазічастинок. Дослідження демонструє, що парні кореляції вище критичної температури призводять до появи силь¬но анізотропної псевдощілини в електронній спектральній функції і руйнування поверхні Фермі. Зроблено висновок, що отримані результати добре узгоджуються з наявними експериментальними даними фотоемісії з кутовою роздільною здатністю на високотемпературних надпровідниках.

Рік видання: 
2013
Номер: 
5
УДК: 
537.312.62
С. 73–79., укр., Іл. 3. Бібліогр.: 27 назв.
Література: 

1. N.M. Plakida, High-Temperature Superconductivity: Experiment and Theory. UK, London: Springer, 2012.
2. M. Takigawa et al., “Cu And O Nmr-Studies Of The Magnetic-Properties Of Yba2cu3o6.63(Tc=62k)”, Phys. Rev. B, vol. 43, P. 247, 1991.
3. J. Loram et al., “The Electronic Specific-Heat Of Cuprate Superconductors”, Physica C, vol. 134, pp. 235— 240, 1994.
4. C. C. Homes et al., “Optical Conductivity Of C-Axis Oriented Yba2cu3o6.70 - Evidence For A Pseudogap”, Phys. Rev. Lett., vol. 71, p. 1645, 1993.
5. D.W. Lynch et al., Photoemission Studies of High-Temperature Superconductors, UK, Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 6. H. Ding et al., “Evolution of the Fermi Surface with Carrier Concentration in BiSrCaCuO”, Phys. Rev. Lett., vol. 78, p. 2628, 1997.
7. T. Mamedov and M. de Llano, “Superconducting Pseudogap in a Boson-Fermion Model”, J. Phys. Soc. Japan, vol. 79, p. 044706, 2010.
8. A. Bugrij and V. Loktev, “On the theory of Bose-condensate fluctuations in systems of finite size”, Low Temp. Phys., vol. 35, p. 770, 2009.
9. M. Jia-Wei et al., “Luttinger-volume violating Fermi liquid in the pseudogap phase of the cuprate superconductors”, Phys. Rev. B, vol. 85, p. 134519, 2012.
10. Y.J. Uemura et al., “Universal Correlations Between Tc And Ns/M-Star (Carrier Density Over Effective Mass) In High-Tc Cuprate Superconductors”, Phys. Rev. Lett., vol. 62, p. 2317, 1989.
11. V. Emery and S. Kivelson, “Importance of Phase Fluctuations in Superconductors with Small Superfluid Density”, Nature, vol. 374, p. 434, 1995.
12. P.A. Lee and X.G. Wen, “Theory of underdoped cuprates”, Phys. Rev. Lett., vol. 76, p. 503, 1996.
13. A. Nazarenko et al., “d-wave superconductivity in a model of correlated electrons”, Phys. Rev. B, vol. 54, R768, 1996.
14. N.E. Bickers and D.J. Scalapino, “Conserving Approximations For Strongly Fluctuating Electron-systems.1. Formalism And Calculational Approach”, Ann. Phys. (N.Y.), vol. 193, p. 206, 1989.
15. A.B. Migdal, Theory of Finite Fermi Systems and Applications to Atomic Nuclei. NY: Wiley Interscience, 1967. 16. R. Haussmass, “Properties of a Fermi liquid at the superfluid transition in the crossover region between BCS superconductivity and Bose-Einstein condensation”, Phys. Rev. B, vol. 49, p. 12975, 1994. 17. A. Nazarenko and J. Engelbrecht, “Vortex-pair unbinding in the normal state of two-dimensional short—coherencelength superconductors”, Europhys. Lett., vol. 51, p. 96, 2000. 18. A. Nazarenko and J. Engelbrecht, “Relating pseudogaps and pairing fluctuations in underdoped cuprates”, Physica C, vol. 341, p. 139, 2000.
19. H. Vidberg and J. Serene, “Solving Eliashberg Equations By Means Of N-Point Pade Approximants”, J. Low Temp. Phys., vol. 29, vol. 179, 1977.
20. I. Bariakhtar and A. Nazarenko, “On the Normal State Properties of the 2D Fermi System in Presence of Strong Correlation”, APS March Meeting, R1.276, 2004.
21. J.M. Singer et al., “From BCS-like superconductivity to condensation of local pairs: A numerical study of the attractive Hubbard model”, Phys. Rev. B, vol. 54, p. 1286, 1996.
22. R. dos Santos, “Spin gap and superconductivity in the three-dimensional attractive Hubbard model”, Ibid, vol. 50, p. 635, 1994.
23. M. Randeria et al, “Momentum Distribution Sum-Rule For Angle-Resolved Photoemission”, Phys. Rev. Lett., vol. 74, p. 4951, 1995 [and references therein].
24. A. Nazarenko et al., “Anisotropic Pseudogap in the Normal State of a d-wave Superconductor”, J. Phys. Chem Solids, vol. 59, p. 1745, 1998.
25. Z.-X. Shen and J. R. Schrieffer, “Momentum, Temperature, and Doping Dependence of Photoemission Lineshape and Implications for the Nature of the Pairing Potential in High- Tc Superconducting Materials”, Phys. Rev. Lett., vol. 78, p. 1771, 1997.
26. M. Guidry et al., “Strong anisotropy of cuprate pseudogap correlations: implications for Fermi arcs and Fermi pockets”, New J. Phys., vol. 11, p. 123023, 2009.
27. P.A. Lee and X.G. Wen, “Unusual Superconducting State of Underdoped Cuprates”, Phys. Rev. Lett., vol. 78, p. 4111, 1997.

Текст статтіРозмір
2013-5-9.pdf367.12 КБ

Тематичні розділи журналу

,