Комплексний аналіз ефективної швидкості передачі в адаптивних пакетних радіомережах

Автори

Метою дослідження є оцінка ефективності спільної роботи фізичного та канального рівнів пакетних радіомереж з адаптивним керуванням довжиною пакетів даних в умовах конкурентного доступу до радіоканалу. Для цього створено аналітичну модель у вигляді двох рівнянь, перше з яких визначає ймовірність успішної передачі на фізичному та канальному рівнях як функцію інтенсивності помилок у радіоканалі та протокольної надмірності формату пакетів. Друге рівняння ймовірності безконфліктної передачі є функцією довжини пакетів даних та інтенсивності трафіку для гнучкого протоколу множинного доступу з контролем сигналу несучої. Здійснено комплексний аналіз рівнянь, визначено оптимальну довжину пакетів та ефективну швидкість передачі. Доведено, що стратегія адаптивного керування для протоколу множинного доступу має бути основана виключно на процедурах збільшення довжини пакетів відносно оптимального значення для канального протоколу. Запропонована математична модель може бути використана в адаптивних протоколах пакетних радіомереж для розрахунку оптимального значення довжини пакетів даних з урахуванням комплексного впливу фізичного і канального рівнів мережі при конкурентному доступі до радіоканалу, а також для обчислення ефективної швидкості передачі даних для кожного набору значень системних параметрів.

Рік видання: 
2013
Номер: 
6
УДК: 
621.39
С. 7–12. Іл. 6. Табл. 2. Бібліогр.: 6 назв.
Література: 

1. Чернега В.С., Глатц Э., Виниченко С.А. Оценка потенциальной эффективной скорости передачи данных на транспортном уровне с сетях 802.11b // Вісник СевНТУ. Сер. Інформатика, електроніка, зв’язок. — 2012. — Вип. 131. — C. 32—36.
2. Кулик А.Я. Визначення параметрів передаванні інформації в розподілених комп’ютерних системах // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. — 2010. — № 5. — С. 212—215.
3. Гуляєв К.Д., Каптур В.А., Тіхонов В.І. Принципи організації адаптивної взаємодії відкритих систем // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2012. — № 2. — C. 7—15.
4. V.T. Raisinghani and S. Iyer, “Cross-layer design optimizations in wireless protocol stacks”, Computer Comm., vol. 27, pp. 720—724, 2004.
5. Самоорганизующиеся радиосети со сверхширокополосными сигналами / С.Г. Бунин, А.П. Войтер, М.Е. Ильченко, В.А. Романюк. — К.: Наук. думка, 2012. — 444 с.
6. Назаров А.А., Цой С.А. Общий подход к исследованию марковских моделей сетей передачи данных, управляемых статическими протоколами случайного множественного доступа // Автоматика и вичислительная техника. — 2004. — № 4. — С. 73—85.

Текст статтіРозмір
2013-6-1.pdf224.58 КБ