Інфрачервона гібридна лінза з виправленою сферичною аберацією

Запропоновано метод корекції сферичної аберації монохроматичної рефракційної лінзи проектуванням її як гібридної. В основі методу лежить рівняння, що дає можливість для гібридної лінзи отримати розрахункові довжину хвилі і фокусну відстань її дифракційної складової, сферична аберація якої в межах заданого світлового діаметра дорівнює сферичній аберації рефракційної складової, але протилежна за знаком. На основі цього методу розраховано світлосильну плоско-випуклу германієву гібридну лінзу, яка для світла з робочою довжиною хвилі формує ідеальний сферичний фронт. З метою підвищення до необхідного значення дифракційної ефективності такої лінзи пропонується змінювати отримані розрахункові параметри її дифракційної частини. Показано, що зі збільшенням дифракційної ефективності гібридної лінзи значення її сферичної аберації також збільшується, проте залишається значно меншим, ніж у рефракційної складової.

Рік видання: 
2013
Номер: 
6
УДК: 
535.317
С. 78–81., Іл. 3. Бібліогр.: 5 назв.
Література: 

1. H. Zappe, Fundamentals of Micro-optics: Technology, devices and applications. New York: Cambridge University Press, 2010, p. 646.
2. D.C. O’Shea et al., Diffractive Optics: Design, Fabrication, and Test. Washington: SPIE-Press, 2004, 254 p.
3. Micro-optics elements, systems and applications, H.P. Herzig, Ed. London: Taylor and Francis, 1997, p. 359.
4. Mann Allen Infrared optics and zoom lenses. Washington: SPIE-Press, 2009, p. 166.
5. D.A. Buralli et al., “Optical performance of holographic kinoforms”, Appl. Optics, vol. 28, no. 5, pp. 976—983, 1989.

Список літератури у транслітерації: 

1. H. Zappe, Fundamentals of Micro-optics: Technology, devices and applications. New York: Cambridge University Press, 2010, p. 646.
2. D.C. O’Shea et al., Diffractive Optics: Design, Fabrication, and Test. Washington: SPIE-Press, 2004, 254 p.
3. Micro-optics elements, systems and applications, H.P. Herzig, Ed. London: Taylor and Francis, 1997, p. 359.
4. Mann Allen Infrared optics and zoom lenses. Washington: SPIE-Press, 2009, p. 166.
5. D.A. Buralli et al., “Optical performance of holographic kinoforms”, Appl. Optics, vol. 28, no. 5, pp. 976–983, 1989.

Текст статтіРозмір
2013-6-11.pdf194.24 КБ