Особливості використання сланцевого газу в обертових печах промисловості будматеріалів

Аналізується можливість використання сланцевого газу в діючих обертових печах промисловості будівельних матеріалів. Розглядаються питання з визначення умов теплової роботи печей для обпалу цементу при використанні природного та сланцевого газів. Для більш повного моделювання застосовується математична модель, у якій, порівняно з відомими, додатково враховуються такі фактори, як температура газів, що відходять, та умови зношування вогнетриву футерівки в процесі роботи. Зроблено висновки про можливість роботи конструктивних елементів печі при використанні сланцевого газу: 1) істотно збільшується кількість палива, що потребує встановлення двох або навіть трьох пальників у пічному агрегаті; 2) температура газового потоку в робочому просторі печі підвищується на 300 C, що потребує вибору відповідного типу вогнетриву; 3) температура корпуса печі підвищується на 35–45 С; 4) при використанні сланцевого газу кількість вторинного повітря зменшується, тому його підігрів позначиться на зменшенні витрат палива неістотно. Отже, необхідне перенастроювання холодильника, вентиляторів і повітроводів, що використовуються в технологічній схемі. Таким чином, безпосереднє застосування сланцевого газу потребує заміни апаратів або вузлів у конструкції машин. Іншим варіантом є створення комбінованого газу з чітко визначеним хімічним складом за рахунок перемішування сланцевого та природного газів.

Рік видання: 
2014
Номер: 
1
УДК: 
66.041.491
С. 29–34.
Література: 

1. Древицкий Е.Г., Добровольский А.Г., Коробок А.А. Повышение эффективности работы вращающихся печей. — М.: Стройиздат, 1990. — 224 с.
2. Коржубаев А.Г., Филимонова И.В., Эдер Л.В. Сланцевый газ в системе газообеспечения: сырьевая база, условия освоения и прогноз добычи // Газовая промышленность. — 2012. — № 6. — С. 70—77.
3. Дмитриевский А.Н., Высоцкий В.И. Сланцевый газ — новый вектор развития мирового рынка углеводородного сырья // Там же. — 2010. — № 8. — С. 44—47.
4. S. Stevens and V. Ruuskraa, “Special Report: Gas Shale-1: Seven Plays dominate North America activity”, Oil and Gas J., Sept. 29, pp. 36—41, 2009.
5. Ацетилен и горючие газы. — Режим доступа: http://metallicheckiyportal.ru/articles/svarka/gazovaa_svarka/acetilen_ i_gorychie_gazi
6. Ходоров Е.И. Печи цементной промышленности. — Л.: Изд-во лит-ры по строительству, 1968. — 458 с.
7. Лисиенко В.Г., Щелоков Я.М., Ладыгичев Г.В. Вращающиеся печи: теплотехника, управление и экология: Справочное издание. Кн. 2. — М.: Теплотехник, 2004. — 688 с.

Список літератури у транслітерації: 

1. Drevit͡skiĭ E.G., Dobrovol'skiĭ A.G., Korobok A.A. Povyshenie ėffektivnosti raboty vrashchai͡ushchikhsi͡a pecheĭ. – M.: Stroĭizdat, 1990. – 224 s.
2. Korzhubaev A.G., Filimonova I.V., Ėder L.V. Slant͡sevyĭ gaz v sisteme gazoobespechenii͡a: syr'evai͡a baza, uslovii͡a osvoenii͡a i prognoz dobychi // Gazovai͡a promyshlennost'. – 2012. – # 6. – S. 70–77.
3. Dmitrievskiĭ A.N., Vysot͡skiĭ V.I. Slant͡sevyĭ gaz – novyĭ vektor razvitii͡a mirovogo rynka uglevodorodnogo syr'i͡a // Tam zhe. – 2010. – # 8. – S. 44–47.
4. S. Stevens and V. Ruuskraa, “Special Report: Gas Shale-1: Seven Plays dominate North America activity”, Oil and Gas J., Sept. 29, pp. 36–41, 2009.
5. At͡setilen i gori͡uchie gazy. – Rezhim dostupa: http://metallicheckiy-portal.ru/articles/svarka/ gazovaa_svarka/acetilen_i_gorychie_gazi
6. Khodorov E.I. Pechi t͡sementnoĭ promyshlennosti. – L.: Izd-vo lit-ry po stroitel'stvu, 1968. – 458 s.
7. Lisienko V.G., Shchelokov I͡A.M., Ladygichev G.V. Vrashchai͡ushchiesi͡a pechi: teplotekhnika, upravlenie i ėkologii͡a: Spravochnoe izdanie. Kn. 2. – M.: Teplotekhnik, 2004. – 688 s.

Текст статтіРозмір
2014-1-4.pdf226.7 КБ