Природне старіння ливарного сплаву AlMg5Si2Mn

Наведено литу структуру та структуру після гомогенізації виливків зі сплаву AlMg5Si2Mn, отриманих литтям у кокіль і за допомогою лиття під високим тиском. Зразки було досліджено методами диференціальної скануючої калориметрії, трансмісійної електронної мікроскопії, енергодисперсійного рентгенівського аналізу та визначення мікротвердості. Усередині зерен -Al в обох сплавах було виявлено вигнуті пластинчаті виділення. Дослідженням цих виділень встановлено ряд особливостей, а саме: 1) їх склад дуже близький до стехіометричного складу Mg2Si; 2) включення розподіляються уздовж дислокацій; 3) щільність включень значно вища для виливків, відлитих під високим тиском, оскільки в них матриця -Al містить більше дислокацій, ніж у виливках, отриманих литтям у постійну форму; 4) включення випадковим чином розподілені в середині зерен -Al, між ламелями Mg2Si включень не спостеріга¬лося; 5) гомогенізація сплаву призводить до повного розчинення включень, і при штучному старінні формуються нові голчасті виділення.

Рік видання: 
2014
Номер: 
1
УДК: 
669.715 72178274–143/–126.4::669.017.16
Табл. 3. 10
Література: 

1. M.C. Wuth et al., “Production of steering wheel frames with an AlMg5Si2Mn alloy”, Casting Plant Tech. Int., vol. 16, pp. 12—24, 2000.
2. H. Sternau et al., “Magsimal-59 an AlMgMnSi-type squeeze-casting alloy designed for temper F”, in Light Metals — Warrendale, 1996, pp. 933—937.
3. S. Otarwanna et al., “Microstructure Formation in AlSi4MgMn and AlMg5Si2Mn High—Pressure Die Castings”, Met. Mater. Trans. A, 40A, pp. 1645—1659, 2009.
4. T. Petkov et. al., “Erweiterung des Eigenschaftspotentials der Legierung Al Mg5Si2Mn durch eine gezielte Warmebehandlung”, BHM Berg- und Huttenmannische Monatshefte, vol. 158, is. 3, pp. 1—9, 2013.
5. G.K. Sigworth et al., “High Strength, Natural Aging Aluminum Casting Alloys For Automotive Applications”, in 40th Annu. Conf. of metallurgists and electrometallurgy, Light metals Symposium, Toronto, August 26—29, 2001, pp. 349—358.
6. G. Wang et al., “Analyzing As-Cast Age Hardening of 356 Cast Alloy”, J. Mat. Eng. Performance, vol. 20, pp. 399—404, 2011.
7. Q.G. Wang and C.J. Davidson, “Solidification and precipitation behaviour of Al—Si—Mg casting alloys”, J. Mat. Sci., vol. 36, pp. 739—750, 2001.
8. O.M. Barabash et al., “Experimental analysis and Thermodynamic calculation of the structural Regularities in the fusion diagram of the system of alloys Al—Mg—Si”, J. Phase Equilibria, vol. 22, pp. 5—11, 2001.
9. L.F. Mnodolfo, Aluminum alloys: structure and properties. London; Boston: Butterworths, 1976, p. 678.
10. C. Ravi and C. Wolverton, “First—principles study of crystal structure and stabilityof Al—Mg—Si—(Cu) precipitates”, Acta Materialia, vol. 52, pp. 4213—4227, 2004.

Список літератури у транслітерації: 

1. M.C. Wuth et al., “Production of steering wheel frames with an AlMg5Si2Mn alloy”, Casting Plant Tech. Int., vol. 16, pp. 12–24, 2000.
2. H. Sternau et al., “Magsimal-59 an AlMgMnSi-type squeeze-casting alloy designed for temper F”, in Light Metals – Warrendale, 1996, pp. 933–937.
3. S. Otarwanna et al., “Microstructure Formation in AlSi4MgMn and AlMg5Si2Mn High–Pressure Die Castings”, Met. Mater. Trans. A, 40A, pp. 1645–1659, 2009.
4. T. Petkov et. al., “Erweiterung des Eigenschaftspotentials der Legierung Al Mg5Si2Mn durch eine gezielte Warmebehandlung”, BHM Berg- und Hüttenmännische Monatshefte, vol. 158, is. 3, pp. 1–9, 2013.
5. G.K. Sigworth et al., “High Strength, Natural Aging Aluminum Casting Alloys For Automotive Applications”, in 40th Annu. Conf. of metallurgists and electrometallurgy, Light metals Symposium, Toronto, August 26–29, 2001, pp. 349–358.
6. G. Wang et al., “Analyzing As-Cast Age Hardening of 356 Cast Alloy”, J. Mat. Eng. Performance, vol. 20, pp. 399–404, 2011.
7. Q.G. Wang and C.J. Davidson, “Solidification and precipitation behaviour of Al–Si–Mg casting alloys”, J. Mat. Sci., vol. 36, pp. 739–750, 2001.
8. O.M. Barabash et al., “Experimental analysis and Thermodynamic calculation of the structural Regularities in the fusion diagram of the system of alloys Al – Mg – Si”, J. Phase Equilibria, vol. 22, pp. 5–11, 2001.
9. L.F. Mnodolfo, Aluminum alloys: structure and properties. London; Boston: Butterworths, 1976, p. 678.
10. C. Ravi and C. Wolverton, “First–principles study of crystal structure and stabilityof Al–Mg–Si–(Cu) precipitates”, Acta Materialia, vol. 52, pp. 4213–4227, 2004.

Текст статтіРозмір
2014-1-7.pdf1.91 MБ