Моніторинг процесів зварювання із застосуванням штучних нейронних мереж

У статті наведено узагальнені методи розробки систем моніторингу для процесів, при яких нагрівання основного та/або присадкового матеріалу здійснюється за рахунок пропускання електричного струму, а в ході зварювання відбуваються періодичні замикання зварювального кола. Зокрема, розглянуто зварювання у захисних газах, підводне зварювання порошковим дротом і контактне стикове зварювання безперервним оплавленням. Наведено методи початкової обробки даних, які ґрунтуються на використанні методів статистичного аналізу для виділення інформативних параметрів процесу зварювання. Описано розробку та навчання штучних нейронних мереж. Наведено критерії оцінки ефективності роботи штучних нейронних мереж. Проведено порівняння виявлення відхилень процесу (перевищення крайок деталей, що зварюються, зміна вильоту електрода, зміна зазору між деталями, відхилення від осі стику – для дугових способів зварювання та зміна напруги неробочого ходу, зміна швидкості подавання деталей – для стикового зварювання безперервним оплавленням). Системи на базі штучних нейронних мереж, розроблені для визначення відхилень процесу від норми, можуть бути успішно застосовані до прогнозування можливості утворення типових дефектів у зварних з’єднаннях.

Рік видання: 
2014
Номер: 
2
УДК: 
621.7.08:621.791.75
С. 88–93., Іл. 6. Табл. 1. Бібліогр.: 9 назв.
Література: 

1. A.E. Pirumov et al., “Quality monitoring of welding by electric characteristics of process”, Research Bulletin of NTUU “KPI”, no. 5, pp. 84—88, 2011.
2. I.O. Skachkov and E.P. Chvertko, “Evaluation of stability of the flashing process in flash-butt welding”, The Paton Welding J., no. 3, pp. 29—31, 2011.
3. E.V. Lazarson, “Methods of artificial intelligence in welding. Part 1: Data collecting and formalization”, Welding Production, no. 5, pp. 24—28, 2003.
4. I.O. Skachkov et al., “On neural network application for welded joint quality control in underwater welding”, The Paton Welding J., no. 6, p. 21, 2006.
5. C.S. Wu et al., “A Fuzzy Logic System for Process Monitoring and Evaluation in GMAW”, Welding J., no. 2, pp. 33—38, 2001.
6. Ye. Chvertko et al., “Monitoring of the process of Flash- Butt Welding”, Soldagem & Inspecaгo, vol. 18, no. 1, pp. 31—38, 2013.
7. S.I. Baskakov, Radio circuits and signals. Russia, Moscow: Higher School, 2000, 462 p.
8. F.N. Kisilevskiy and V.V. Dolinenko, “Mathematic simulation and development of MIG welding controller”, The Paton Welding J., no. 2, pp. 18—26, 2007.
9. V.P. Dyakonov and V.V. Kruglov, Mathematic applications for MatLab. Russia, Saint-Petersburg: Piter, 2001, 480 p.

Список літератури у транслітерації: 

1. A.E. Pirumov et al., “Quality monitoring of welding by electric characteristics of process”, Research Bulletin of NTUU “KPI”, no. 5, pp. 84–88, 2011.
2. I.O. Skachkov and E.P. Chvertko, “Evaluation of stability of the flashing process in flash-butt welding”, The Paton Welding J., no. 3, pp. 29–31, 2011.
3. E.V. Lazarson, “Methods of artificial intelligence in welding. Part 1: Data collecting and formalization”, Welding Production, no. 5, pp. 24–28, 2003.
4. I.O. Skachkov et al., “On neural network application for welded joint quality control in underwater welding”, The Paton Welding J., no. 6, p. 21, 2006.
5. C.S. Wu et al., “A Fuzzy Logic System for Process Monitoring and Evaluation in GMAW”, Welding J., no. 2, pp. 33–38, 2001.
6. Ye. Chvertko et al., “Monitoring of the process of Flash-Butt Welding”, Soldagem & Inspeção, vol.18, no.1, pp. 31–38, 2013.
7. Baskakov S.I. Radio circuits and signals. – Moscow: Higher School, 2000. – 462 p.
8. F.N. Kisilevskiy and V.V. Dolinenko, “Mathematic simulation and development of MIG welding controller”, The Paton Welding J., no. 2, pp. 18–26, 2007.
9. V.P. Dyakonov and V.V. Kruglov, Mathematic applications for MatLab. Russia, Saint-Petersburg: Piter, 2001, 480 p.

Текст статтіРозмір
2014-2-13.pdf413.68 КБ