Метод оцінки модуляційної передавальної функції трифокальної інтраокулярної лінзи

Стаття присвячена дослідженню якості зображень, сформованих мультифокальними оптичними елементами. Запропоновано метод розрахунку модуляційної передавальної функції (МПФ) мультифокальної дифракційної лінзи за наявності фону. Метод базується на геометричному розрахунку інтенсивностей фонових зображень з урахуванням дифракційної ефективності головних зображень у кожній фокальній площині. У статті досліджено контраст головних зображень, сформованих трифокальною інтраокулярною лінзою (ІОЛ). На основі запропонованих моделей рівно¬мірного та нерівномірного розподілів інтенсивності фонів обчислено МПФ цієї ІОЛ у кожній фокальній площині. Показано, що дифракційна ефективність головного зображення як при рівномірному, так і при нерівномірному фонах визначає спад його контрасту на низьких просторових частотах. Проаналізовано залежність МПФ від типу й положення фону та виявлено, що у випадку нерівномірного фону контраст головного зображення дещо вищий, ніж при рівномірному.

Рік видання: 
2014
Номер: 
2
УДК: 
535.42
С. 99–102., Іл. 6. Бібліогр.: 7 назв.
Література: 

1. Колобродов В.Г., Тимчик Г.С. Проектування дифракційних оптичних елементів і систем. — К.: НТУУ “КПІ”, 2012. — 196 с.
2. D.C. O’Shea et al., Diffractive Optics: Design, Fabrication, and Test. Washington: SPIE-Press, 2004, 254 p.
3. Micro-optics elements, systems and applications, H.P. Herzig, Ed. UK, London: Taylor and Francis, 1997, p. 359.
4. P.J. Valle et al., “Visual axial PSF of diffractive trifocal lenses”, Optics Express, vol. 13, no. 7, pp. 2782—2792, 2005.
5. D. A. Buralli and G. M. Morris, “Effects of diffraction efficiency on the modulation transfer function of diffractive lenses”, Applied Optics, vol. 31, no. 22, pp. 4389—4386, 1992.
6. F. Castignoles et al., “Comparison of the efficiency, MTF and chromatic properties of four diffractive bifocal intraocular lens designs”, Optics Express, vol. 18, no. 5, pp. 5245—5256, 2010.
7. Колобродов В.Г., Тимчик Г.С. Дифракційна теорія оптичних систем. — К.: НТУУ “КПІ”, 2011. — 148 с.

Список літератури у транслітерації: 

1. Kolobrodov V.H., Tymchyk H.S. Proektuvanni͡a dyfrakt͡siĭnykh optychnykh elementiv i system. ‒ K.: NTUU “KPI”, 2012. – 196 s.
2. D.C. O’Shea et al., Diffractive Optics: Design, Fabrication, and Test. Washington: SPIE-Press, 2004, 254 p.
3. Micro-optics elements, systems and applications, H.P. Herzig, Ed. UK, London: Taylor and Francis, 1997, p. 359.
4. P.J. Valle et al., “Visual axial PSF of diffractive trifocal lenses”, Optics Express, vol. 13, no. 7, pp. 2782−2792, 2005.
5. D. A. Buralli and G. M. Morris, “Effects of diffraction efficiency on the modulation transfer function of diffractive lenses”, Applied Optics, vol. 31, no. 22, pp. 4389−4386, 1992.
6. F. Castignoles et al., “Comparison of the efficiency, MTF and chromatic properties of four diffractive bifocal intraocular lens designs”, Optics Express, vol. 18, no. 5, pp. 5245−5256, 2010.
7. Kolobrodov V.H., Tymchyk H.S. Dyfrakt͡siĭna teorii͡a optychnykh system. ‒ K.: NTUU “KPI”, 2011. – 148 s.

Текст статтіРозмір
2014-2-15.pdf210.44 КБ