Дослідження алельного поліморфізму генів Bmy1 і LOX-1 ячменю, пов’язаних із пивоварними характеристиками зерна

У роботі визначався алельний стан генів ячменю Bmy1 і LOX-1 із колекції, яка представлена 103 сортами вітчизняної і зарубіжної селекції, а також селекційними лініями. Дослідження колекції проводилося за допомогою полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) з подальшим аналізом алельного поліморфізму гена LOX-1 рестрикцією продуктів ампліфікації. Результати ПЛР і рестрикції візуалізували, використовуючи метод гель-електрофорезу. Встановлено, що 63 сорти ячменю будуть перспективними для використання в пивоварінні, оскільки матимуть середню активність і термостабільність ферменту в-амілази в солоді. Визначено, що в колекції ячменю немає сортів і селекційних ліній із алелем loxA, який відповідає за неактивний тип ензиму ліпоксигенази-1 у пиві. Отримані результати свідчать про невисоку частоту зустрічальності алелів, вигідних для пивоваріння. Подальші пошуки із залученням новітніх молекулярних маркерів для визначення алельного різноманіття генів Bmy1 і LOX-1, а також розширення загальної колекції сортів і селекційних ліній ячменю дадуть змогу краще диференціювати сорти й вибрати з них перспективні, які стануть сировиною для якісного пива.

Рік видання: 
2014
Номер: 
3
УДК: 
575.113.2:633.16:663.421
С. 88–94., Іл. 2. Табл. 2. Бібліогр.: 10 назв.
Література: 

1. S.E. Clark et al., “Effects of single nucleotide polymorphisms in beta-amylase1 alleles from barley on functional properties of the enzymes”, Plant Physiol. Biochem., vol. 41, no. 9, pp. 798—804, 2003.
2. S.H. Duke and C. A. Henson, “A comparison of barley malt amylolytic enzyme activities as indicators of malt sugar concentrations”, J. Am. Soc. Brew. Chem., vol. 67, pp. 99—111, 2009.
3. M.A. Vinje et al., “Utilization of different Bmy1 intron III alleles for predicting в-amylase activity and thermostability in wild and cultivated barley”, Plant Molecular Biological Report, vol. 28, is. 3, pp. 491—501, 2010.
4. J. Gunkel et al., “Effect of the malting barley variety (Hordeum vulgare L.) on fermentability”, J. Inst. Brew., vol. 108, pp. 355—361, 2002.
5. J.M. Erkkila, “Intron III-specific for screening of вamylase alleles in barley cultivars”, Plant Molecular Biology Reporter, vol. 17, pp. 139—147, 1999.
6. W. Zhang et al., “в-Amylase variation in wild barley accessions”, Breeding Sci., vol. 54, pp. 41—49, 2004.
7. G. Yang et al., “Purification and characterization of lipoxygenase isozymes in germinating barley”, Am. Assoc. Cereal Chem., vol. 70, pp. 589—595, 1993.
8. N. Hirota et al., “Characterization of lipoxygenase-1 null mutants in barley”, Theoretical & Applied Genetics, vol. 111, is. 8, pp. 1580—1584, 2005.
9. M.G. Murray and W.F. Thompson, “Rapid isolation of high molecular weight plant DNA”, Nucleic Acids Res., vol. 8, is. 19, pp. 4321—4325, 1980.
10. Державний реєстр сортів рослин придатних для поширення в Україні в 2013 році. — К.: Український інститут експертизи сортів рослин, 2013. — С. 30—37.

Список літератури у транслітерації: 

1. S.E. Clark et al., “Effects of single nucleotide polymorphisms in beta-amylase1 alleles from barley on functional properties of the enzymes”, Plant Physiol. Biochem., vol. 41, no. 9, pp. 798–804,
2003.
2. S.H. Duke and C. A. Henson, “A comparison of barley malt amylolytic enzyme activities as indicators of malt sugar concentrations”, J. Am. Soc. Brew. Chem., vol. 67, pp. 99–111, 2009.
3. M.A. Vinje et al., “Utilization of different Bmy1 intron III alleles for predicting β-amylase activity and thermostability in wild and cultivated barley”, Plant Molecular Biological Report, vol. 28, is. 3, pp. 491–501, 2010.
4. J. Gunkel et al., “Effect of the malting barley variety (Hordeum vulgare L.) on fermentability”, J. Inst. Brew., vol. 108, pp. 355–361, 2002.
5. J.M. Erkkilä, “Intron III-specific for screening of β-amylase alleles in barley cultivars”, Plant Molecular Biology Reporter, vol. 17, pp. 139–147, 1999.
6. W. Zhang et al., “β-Amylase variation in wild barley accessions”, Breeding Sci., vol. 54, pp. 41–49, 2004.
7. G. Yang et al., “Purification and characterization of lipoxygenase isozymes in germinating barley”, Am. Assoc. Cereal Chem., vol. 70, pp. 589–595, 1993.
8. N. Hirota et al., “Characterization of lipoxygenase-1 null mutants in barley”, Theoretical & Applied Genetics, vol. 111, is. 8, pp. 1580–1584, 2005.
9. M.G. Murray and W.F. Thompson, “Rapid isolation of high molecular weight plant DNA”, Nucleic Acids Res., vol. 8, is. 19, pp. 4321–4325, 1980.
10. Derz͡havnyĭ rei͡estr sortiv roslyn prydatnykh dli͡a poshyrenni͡a v Ukraïni v 2013 rot͡si. – K.: Ukraïns′kyĭ instytut ekspertyzy sortiv roslyn, 2013. – S. 30–37.

Текст статтіРозмір
2014-3-14.pdf614.19 КБ