Удосконалення розрахунку мінімальної роздільної різниці температур медичного тепловізора

Робота присвячена підвищенню точності методу визначення мінімальної роздільної різниці температур (МРРТ) тепловізійних систем за рахунок удосконалення моделі візуального сприйняття термографічних зображень оператором. Розглянуто алгоритм отримання рівняння для розрахунку МРРТ, в основі якого лежить більш достовірна апроксимація модуляційної передавальної функції зорової системи, що запропонована Шульцем. Отримано новий вираз для коефіцієнта ширини смуги для апроксимації Шульца, який не залежить від кутового розміру штриха міри Фуко. Отримано удосконалене рівняння для розрахунку МРРТ, аналіз якого показав, що воно збігається з відомими рівняннями для певного кутового розміру штриха міри Фуко. Встановлено межі достовірності цього рівняння в області просторого інтегрування зорової системи від 1 до 5,7 кут. мінути. Розглянуто приклад розрахунку МРРТ для тепловізора Thermal Eye TSC. Отримано аналітичні рівняння для розрахунку МРРТ за апроксимацій Шульца і Ллойда, які різняться між собою. Встановлено їх рівність для кутового розміру пікселя мікроболометричної матриці 0,71 мрад.

Рік видання: 
2014
Номер: 
5
УДК: 
621.384.3
С. 96–100., Іл. 4. Бібліогр.: 6 назв.
Література: 

1. G.C. Wishart et al., “The accuracy of digital infrared imaging for breast cancer detection in women undergoing breast biopsy”, European J. Surgical Oncology, vol. 36, no. 6, pp. 535—540, 2010.
2. R.H. Vollmerhausen et al., Analysis and evaluation of sampled imaging systems. SPIE Press, 2010, 304 p.
3. Ллойд Дж. Системы тепловидения / Пер. с англ. — М.: Мир, 1978. — 416 с.
4. Колобродов В.Г., Лихоліт М.І. Проектування тепловізійних і телевізійних систем спостереження: Підручник. — К.: НТУУ “КПІ”, 2007. — 364 с.
5. Мирошников М.М. Теоретические основы оптикоэлектронных приборов: Учеб. пособие для приборостроительных вузов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Л.: Машиностроение, 1983. — 696 с.
6. Тарасов М.М., Якушенков Ю.Г. Инфракрасные системы “смотрящего” типа. — М.: Логос, 2004. — 444 с.

Список літератури у транслітерації: 

1. Gudmen Dzh. Vvedenie v Fur'e-optiku / Per. s angl.; pod red. G.I. Kosourova. – M.: Mir, 1970. – 364 s.
2. Akaev A.A., Maĭorov S.A. Opticheskie metody obrabotki informat͡sii: reprintnoe vosproizvedenie izdanii͡a 1988 goda. – SPB: SPbGU ITMO, 2005. – 260 s.
3. Kolobrodov V.H., Tymchyk H.S. Dyfrakt͡siĭna teorii͡a optychnykh system – K.: NTUU “KPI”, 2011. – 140 s.
4. Zhang Lei et al., “Design of high resolution Fourier transform lens”, Proc. SPIE, vol. 6722, 6 p., 2007.
5. W. Pijitrojana, “Symmetrical Fourier transform lens design for signal processing optics”, Thammasat Int. J. Sc. Tech., vol. 10, no. 3, p. 73, 2005.

Текст статтіРозмір
2014-5-13.pdf230.47 КБ