Роботи Іванов О.В.

Стаття Переглядів Переглядів сьогодні
[mu]-Припустимість спектральної щільності сильнозалежного випадкового шуму в нелінійних моделях регресії
Асимптотичні властивості оцінки параметрів лінійної регресії у випадку сильнозалежних регресорів
Асимптотичні властивості періодограмних оцінок параметрів модульованого майже періодичного сигналу
Асимптотичні розклади моментів оцінки найменших квадратів векторного параметра нелінійної регресії з корельованими спостереженнями
Властивості періодограмних оцінок параметрів гармонічного коливання в моделях регресії з сильнозалежним шумом
Граничні теореми для екстремальних залишків у лінійній моделі регресії з гауссовим стаціонарним шумом
Граничні теореми для екстремальних залишків у нелінійній моделі регресії з гауссовим стаціонарним шумом
Конзистентність оцінки найменших квадратів параметрів суми гармонічних коливань у моделях із сильнозалежним шумом
Конзистентність оцінки найменших модулів параметра нелінійної регресії
Про єдиність М-оцінок параметрів нелінійних моделей регресії