Роботи Астрелін І.М.

Стаття Переглядів Переглядів сьогодні
Дослідження кінетики гомогенного гідролізу сульфату заліза(ІІ) при наявності карбаміду 829 18
Дослідження методів попередньої підготовки води з високою жорсткістю для мембранного кондиціонування 941 23
Дослідження неізотермічної кінетики процесу сульфатизуючого випалу каоліну 1,029 31
Ефективний реагент для очищення стічних вод 930 27
Закономірності процесу флотоекстракції при очищенні стічних вод від іонів важких металів 813 18
Лужне вилучення міді з гальванічних шламів 806 17
Синтез і характеристика нанодисперсних порошків оксиду стануму (IV) з оксалату стануму (ІІ) 731 28
Структура і морфологія порошків оксиду цирконію (IV), одержаних термічним методом із різних прекурсорів 348 28
Термодинамічне підґрунтя екологічно безпечної технології розчинення карбонатвмісної полімінеральної сировини біогенними чинниками 743 20
Турбідиметричний метод оцінки розмірів наночастинок у “білих золях” ZrO2 878 39
Флотоекстракція іонів заліза з низькоконцентрованих розчинів 696 35