Роботи Астрелін І.М.

Стаття Переглядів Переглядів сьогодні
Дослідження кінетики гомогенного гідролізу сульфату заліза(ІІ) при наявності карбаміду
Дослідження методів попередньої підготовки води з високою жорсткістю для мембранного кондиціонування
Дослідження неізотермічної кінетики процесу сульфатизуючого випалу каоліну
Ефективний реагент для очищення стічних вод
Закономірності процесу флотоекстракції при очищенні стічних вод від іонів важких металів
Лужне вилучення міді з гальванічних шламів
Синтез і характеристика нанодисперсних порошків оксиду стануму (IV) з оксалату стануму (ІІ)
Структура і морфологія порошків оксиду цирконію (IV), одержаних термічним методом із різних прекурсорів
Термодинамічне підґрунтя екологічно безпечної технології розчинення карбонатвмісної полімінеральної сировини біогенними чинниками
Турбідиметричний метод оцінки розмірів наночастинок у “білих золях” ZrO2
Флотоекстракція іонів заліза з низькоконцентрованих розчинів