Роботи Бідюк П.І.

Стаття Переглядів Переглядів сьогодні
Імовірнісне моделювання операційних актуарних ризиків 461 31
Інформаційна система підтримки прийняття рішень для прогнозування фінансово-економічних процесів на основі структурно-параметричної адаптації моделей 705 24
Адаптивне короткострокове прогнозування вибраних фінансових процесів 193 35
Адаптивне прогнозування фінансово-економічних процесів на основі принципів системного аналізу 1,059 21
Алгоритми формування інвестиційного портфеля та визначення часток активів в інвестиційному капіталі 1,211 21
Аналіз інвестиційних і соціально-економічних процесів методами моделювання обмежених множин багатовимірних даних 595 35
Аналіз даних з використанням байєсівських моделей 480 17
Діагностування технічних об’єктів на основі штучних імунних систем і байєсівських мереж 1,022 18
Ефективна реалізація ЕМ-алгоритму з використанням технології GPGPU 143 31
Методика побудови динамічних мереж Байєса 855 18
Моделювання гетероскедастичних процесів перехідної економіки з використанням альтернативних методів оцінювання моделей 712 27
Модифікація і застосування моделі стохастичної волатильності 355 35
Модифікований метод формування структури мережі Байєса 3,100 20
Оптимізація стратегій перестрахування з використанням системи підтримки прийняття рішень 106 33
Особливості проектування і реалізації СППР при прогнозуванні фінансово-економічних процесів 730 17
Оцінювання узагальнених лінійних моделей за байєсівським підходом в актуарному моделюванні 126 125
Порівняльний аналіз характеристик моделей оцінювання ризиків кредитування 931 45
Прогнозування актуарних процесів за допомогою узагальнених лінійних моделей 200 27
Прогнозування волатильності фінансових процесів за альтернативними моделями 396 28
Прогнозування фінансових процесів на біржі з використанням індикаторів технічного аналізу 1,090 22
Система підтримки прийняття рішень для аналізу фінансових даних 651 15
Системний підхід до аналізу кредитних ризиків з використанням мереж Байєса 1,584 28
Сценарне моделювання динаміки тихоокеанської плями сміття 650 46
Формалізація постановки задачі керування ризиками в системах різної природи 171 26
Формування портфеля хедж-фондів з використанням квадратичної апроксимації функції втрат 799 20