Роботи Бідюк П.І.

Стаття Переглядів Переглядів сьогодні
Імовірнісне моделювання операційних актуарних ризиків
Інформаційна система підтримки прийняття рішень для прогнозування фінансово-економічних процесів на основі структурно-параметричної адаптації моделей
Адаптивне короткострокове прогнозування вибраних фінансових процесів
Адаптивне прогнозування фінансово-економічних процесів на основі принципів системного аналізу
Алгоритми формування інвестиційного портфеля та визначення часток активів в інвестиційному капіталі
Аналіз інвестиційних і соціально-економічних процесів методами моделювання обмежених множин багатовимірних даних
Аналіз даних з використанням байєсівських моделей
Діагностування технічних об’єктів на основі штучних імунних систем і байєсівських мереж
Ефективна реалізація ЕМ-алгоритму з використанням технології GPGPU
Методика побудови динамічних мереж Байєса
Моделювання гетероскедастичних процесів перехідної економіки з використанням альтернативних методів оцінювання моделей
Модифікація і застосування моделі стохастичної волатильності
Модифікований метод формування структури мережі Байєса
Оптимізація стратегій перестрахування з використанням системи підтримки прийняття рішень
Особливості проектування і реалізації СППР при прогнозуванні фінансово-економічних процесів
Оцінювання узагальнених лінійних моделей за байєсівським підходом в актуарному моделюванні
Порівняльний аналіз характеристик моделей оцінювання ризиків кредитування
Прогнозування актуарних процесів за допомогою узагальнених лінійних моделей
Прогнозування волатильності фінансових процесів за альтернативними моделями
Прогнозування фінансових процесів на біржі з використанням індикаторів технічного аналізу
Система підтримки прийняття рішень для аналізу фінансових даних
Системний підхід до аналізу кредитних ризиків з використанням мереж Байєса
Сценарне моделювання динаміки тихоокеанської плями сміття
Формалізація постановки задачі керування ризиками в системах різної природи
Формування портфеля хедж-фондів з використанням квадратичної апроксимації функції втрат