Роботи Горобець О.Ю.

Стаття Переглядів Переглядів сьогодні
Біомінералізація внутрішньоклітинних біогенних магнітних наночастинок і їх можливі функції 352 28
Вплив зовнішнього магнітного поля на травлення сталевої кулі у водному розчині азотної кислоти 797 20
Вплив магнітного поля на процес травлення сталі у водному розчині азотної кислоти 1,129 25
Вплив магнітостатичних полів феромагнітної підкладки на електроосадження нікелевих дендритів 669 24
Генетична регуляція та фенотиповий прояв властивостей біогенних магнітних наночастинок у магнітотаксисних бактерій і людини 481 22
Гетерогенний стан електроліту при травленні сталевої кулі в магнітному полі 446 28
Електрорушійна сила при травленні однорідно намагніченого сталевого циліндра в електроліті 578 22
Очищення стічних вод від іонів купруму (ІІ) магнітокерованим біосорбентом за допомогою високоградієнтних феромагнітних насадок 885 25
Поширення спінових хвиль через анізотропну межу поділу двох одновісних феромагнетиків у зовнішньому магнітному полі 153 38
Розподіл вектора антиферомагнетизму для ізольованої антиточки та системи віддалених антиточок у антиферомагнетику 154 37
Рух електроліту при травленні й осадженні металів у неоднорідному постійному магнітному полі 771 24
Самоорганізація наночастинок магнетиту при наданні магнітних властивостей дріжджам Sacсharamyces cerevisiae 847 22
Феритин і біомінералізація біогенних магнітних наночастинок у мікроорганізмах 597 192