Роботи Горобець О.Ю.

Стаття Переглядів Переглядів сьогодні
Біомінералізація внутрішньоклітинних біогенних магнітних наночастинок і їх можливі функції
Вплив зовнішнього магнітного поля на травлення сталевої кулі у водному розчині азотної кислоти
Вплив магнітного поля на процес травлення сталі у водному розчині азотної кислоти
Вплив магнітостатичних полів феромагнітної підкладки на електроосадження нікелевих дендритів
Генетична регуляція та фенотиповий прояв властивостей біогенних магнітних наночастинок у магнітотаксисних бактерій і людини
Гетерогенний стан електроліту при травленні сталевої кулі в магнітному полі
Електрорушійна сила при травленні однорідно намагніченого сталевого циліндра в електроліті
Очищення стічних вод від іонів купруму (ІІ) магнітокерованим біосорбентом за допомогою високоградієнтних феромагнітних насадок
Поширення спінових хвиль через анізотропну межу поділу двох одновісних феромагнетиків у зовнішньому магнітному полі
Розподіл вектора антиферомагнетизму для ізольованої антиточки та системи віддалених антиточок у антиферомагнетику
Рух електроліту при травленні й осадженні металів у неоднорідному постійному магнітному полі
Самоорганізація наночастинок магнетиту при наданні магнітних властивостей дріжджам Sacсharamyces cerevisiae
Феритин і біомінералізація біогенних магнітних наночастинок у мікроорганізмах