Роботи Горобець С.В.

Стаття Переглядів Переглядів сьогодні
Агробактерії як потенційні продуценти магніточутливих наноструктур 364 34
Біомінералізація внутрішньоклітинних біогенних магнітних наночастинок і їх можливі функції 350 26
Біофункціоналізація нанокомпозитів на основі магнетиту, модифікованого мезо-2,3-димеркаптосукциновою кислотою 564 25
Вплив магнітного поля на процес травлення сталі у водному розчині азотної кислоти 1,127 23
Вплив магнітостатичних полів феромагнітної підкладки на електроосадження нікелевих дендритів 667 22
Генетична регуляція та фенотиповий прояв властивостей біогенних магнітних наночастинок у магнітотаксисних бактерій і людини 478 19
Застосування магнітомічених клітин S. cerevisiae як біосорбенту на очисних спорудах 400 42
Очищення стічних вод від іонів купруму (ІІ) магнітокерованим біосорбентом за допомогою високоградієнтних феромагнітних насадок 883 23
Самоорганізація наночастинок магнетиту при наданні магнітних властивостей дріжджам Sacсharamyces cerevisiae 845 20
Феритин і біомінералізація біогенних магнітних наночастинок у мікроорганізмах 594 189