Роботи Горобець С.В.

Стаття Переглядів Переглядів сьогодні
Агробактерії як потенційні продуценти магніточутливих наноструктур
Біомінералізація внутрішньоклітинних біогенних магнітних наночастинок і їх можливі функції
Біофункціоналізація нанокомпозитів на основі магнетиту, модифікованого мезо-2,3-димеркаптосукциновою кислотою
Вплив магнітного поля на процес травлення сталі у водному розчині азотної кислоти
Вплив магнітостатичних полів феромагнітної підкладки на електроосадження нікелевих дендритів
Генетична регуляція та фенотиповий прояв властивостей біогенних магнітних наночастинок у магнітотаксисних бактерій і людини
Застосування магнітомічених клітин S. cerevisiae як біосорбенту на очисних спорудах
Очищення стічних вод від іонів купруму (ІІ) магнітокерованим біосорбентом за допомогою високоградієнтних феромагнітних насадок
Самоорганізація наночастинок магнетиту при наданні магнітних властивостей дріжджам Sacсharamyces cerevisiae
Феритин і біомінералізація біогенних магнітних наночастинок у мікроорганізмах